Fråga eller ge respons

 

All respons om vår nya webbplats är välkommen, så att vi kan fortsätta att utveckla sidorna i rätt riktning. Vi behandlar all respons konfidentiellt.

Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önskar svar på ditt meddelande.

Informationsbegäran/Respons

kirjaamo@mmm.fi

Press- och informationstjänst

tiedotus@mmm.fi

Respons

* Obligatoriskt

Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.