Fråga eller ge respons

 

All respons om vår webbplats är välkommen, så att vi kan fortsätta att utveckla sidorna i rätt riktning. Vi behandlar all respons konfidentiellt.

Lämna dina kontaktuppgifter ifall du önskar svar på ditt meddelande.

Informationsbegäran/Respons

registrationskontoret.mmm@gov.fi

Press- och informationstjänst

viestinta.mmm@gov.fi

Respons

* Obligatorisk uppgift