Byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar. Dessutom byggnadsanvisningar MMM-RMO C2.1, C2.2 och C4 tillämpas som riktgivande.

Lista över byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggnader för köttboskap vid byggande som understöds (95/2024)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket (1158/2023) (ändring i bilagan)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stallar för mjölkboskap vid byggande som understöds (610/2023)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallar vid byggande som understöds (609/2023)

Rättelser till Finlands författningssamling nr 609/2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i jordbruket (608/2023) 

Rättelser till Finlands författningssamling nr 608/2023

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar vid byggande som understöds (607/2023) 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds (606/2023)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (838/2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (265/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (485/2016) (rättelser till förordningen)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella på byggnader som stöds inom hästnäringen (588/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur (1154/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014) 

Dessutom byggnadsanvisningar MMM-RMO C2.1, C2.2 och C4 tillämpas som riktgivande.

 

Mer information

Maarit Hellstedt, projektchef 
jord- och skogsbruksministeriet, livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden Telefon:0295162083   E-postadress: