Byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar. Dessutom byggnadsanvisningar MMM-RMO C2.1, C2.2 och C4 tillämpas som riktgivande.

Lista över byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (1124/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (838/2020)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (262/2019) (bilaga inte i kraft, se 1124/2021)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav på miljöskydd för byggande som understöds (266/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (265/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (846/2018) (rättelser till förordningen)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds (172/2018) (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (405/2017)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för köttdjursstallar som understöds (406/2017)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (485/2016) (rättelser till förordningen)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella på byggnader som stöds inom hästnäringen (588/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur (1154/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014) 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds (533/2012) (rättelser till förordningen)

- Bilaga 9: JSM-BBA C2.1, Uppvärmning av lantgård, värme och ventilation i bostadsbyggnader (inte i kraft, endast riktgivande)

- Bilaga 10: JSM-BBA C2.2, Uppvärmning och stallklimat i lantbrukets driftsbyggnader (inte i kraft, endast riktgivande)

- Bilaga 12: JSM-BBA C4, Miljövård kring husdjursbyggnaderna (inte i kraft, endast riktgivande)

 

Mer information

Maarit Hellstedt, projektchef 
jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsavdelningen, enheten för utveclingen av landsbygden 0295162083