Byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet styr byggandet vid gårdar genom förordningar och byggnadsbestämmelser och -anvisningar (MMM-RMO).

Lista över byggnadsbestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godtagbara enhetskostnader för investeringar i lantbruket (262/2019) 

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggande som understöds (266/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om brandtekniska krav för byggnader som understöds (265/2019)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för svinstallsbyggande som understöds (172/2018) (pdf)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för mjölkkostallar som understöds (405/2017)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för köttdjursstallar som understöds (406/2017)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella på byggnader som stöds inom hästnäringen (588/2015)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för stödfinansierat byggande av produktionsbyggnader för pälsdjur (1154/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av får- och getstallar som understöds (475/2014)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om byggnadstekniska och funktionella krav för byggande av fjäderfästallar som understöds (533/2012)

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om tillämpning av byggbestämmelser och rekommendationer för byggande som stöds (763/2009) och bilagorna (6/2002; JSM:s författningssamling 100/01)

- Bilaga 1: JSM BBA C1 Produktions-, lager- och företagsbyggnader i lantbruket, allmänna planeringsprinciper

- Bilaga 9: JSM-BBA C2.1, Uppvärmning av lantgård, värme och ventilation i bostadsbyggnader

- Bilaga 10: JSM-BBA C2.2, Uppvärmning och stallklimat i lantbrukets driftsbyggnader

- Bilaga 11: JSM-BBA C3, Belysning i husdjursbyggnader

- Bilaga 12: JSM-BBA C4, Miljövård kring husdjursbyggnaderna (inte i kraft, endast riktgivande)

 

päivitetty 11.3.2019