Allmänna författningar

 

Statsrådets förordning om stödområden för jordbruksstöd och de delområden av stödområdena som räknas som skärgård (5/2015)

Ändringar:

Ändringar:

Författningar som gäller stödåret 2013: