Turvallisuus ja valvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä varmentaa elintarvikkeen laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta.

Elintarviketurvallisuuteen kuuluu hyvä hygienia. Ruokavirasto antaa neuvoja hygieniasta ja elintarvikkeita koskevista määräyksistä, elintarvikkeiden kuljettamisesta ja yritysten omavalvonnasta. Se valvoo myös markkinoinnissa esitettäviä väitteitä elintarvikkeiden terveysvaikutuksista.

Mer information

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja 
jord- och skogsbruksministeriet, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162145