Hoppa till innehåll

Planering och definiering av stamvårdande jakt på varg

Planering och definiering av stamvårdande jakt på varg

MMM009:00/2020 Projekt

Inom ramen för projektet undersöks vilka förutsättningar det finns och vilka mål det kan ställas på stamvårdande jakt på varg. I projektet diskuteras också eventuella andra tillfredsställande lösningar. Ett av målen är att ta fram ett förslag till plan för jakt på varg i stamvårdande syfte. En preliminär projektbeskrivning presenteras i Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland.

Det har tillsatts en berednings- och styrgrupp för projektet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer MMM009:00/2020

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 23.1.2020 –

Datum för tillsättande 3.12.2019

Kontaktperson
Sami Niemi, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 162 391

Sammandrag

Inom ramen för projektet undersöks vilka förutsättningar det finns och vilka mål det kan ställas på stamvårdande jakt på varg. I projektet diskuteras också eventuella andra tillfredsställande lösningar. Ett av målen är att ta fram ett förslag till plan för jakt på varg i stamvårdande syfte. En preliminär projektbeskrivning presenteras i Förvaltningsplanen för vargstammen i Finland.

Det har tillsatts en berednings- och styrgrupp för projektet.

Ytterligare uppgifter