Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kaupallisen kalastuksen kehittämisryhmä

MMM034:00/2017 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer MMM034:00/2017

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 18.9.2017 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 18.9.2017

Kontaktperson
Tuomas Metsäniemi, Kalatalouden verkostokoordinaattori
tel. 050 352 0392
[email protected]

Mål och resultat

Kehittämisryhmän tehtävänä on osallistua Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman jatkuvaan arviointi- ja ennakointityöhön. Kehittämisryhmä seuraa muutoinkin alan kehitystä, tehostaa kaupalliseen kalastukseen vaikuttavien tahojen välistä tiedonvaihtoa ja syventää tukia myöntävien viranomaisten tuntemusta alan keskeisistä ongelmista ja kehittämismahdollisuuksista.