Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgruppspromemorior

(publicerad på svenska)

2017

Promemoria av arbetsgruppen för beredskap inom primärproduktionen
JSM Arbetsgruppspromemoria 2017:3

 


2014

Arbetsgruppen för att behandla behörighetsfördelningen mellan landskapet Åland och det finländska fastlandet i frågor som gäller Europeiska unionens jordbruksstöd
JSM Arbetsgruppspromemoria 2014:4


2013
Arbetsgruppsbetänkande om sikbestånd och sikfisket
JSM Arbetsgruppspromemoria 2013:2a


2012
Arbetsgruppens rapport om tillämpningen av FLEGT-tilläggåtgärdsförordninge i Finland
JSM arbetsgruppspromemoria 2012:9a

 

2011
Nationellt handlingsprogram för en hållbar användning av växtskyddsmedel
JSM arbetsgruppspromemoria 2011:4


2010

Slutrapport av arbetsgruppen för revidering av lagen om vattentjänster
JSM arbetsgruppspromemoria 2010:6a

Totalreform av lagen om fiske - arbetsgruppens delbetänkande
JSM arbetsgruppspromemoria 2010:1a


2009

På väg mot kontroll av de sura sulfatjorderna. Förslag till riktlinjer för minskning av de olägenhetersom sura sulfatjordar orsakar
JSM arbetsgruppspromemoria 2009:8a

 

2007

Rapport från arbetsgrupp för att utarbeta system för administration av landskapet Ålands stöd ur EU:s landsbygdsfond (EJFLU) för kommande programperiod
JSM arbetsgruppspromemoria 2007:4


2006

Arbetsgruppen för översvämningsskador
JSM arbetsgruppspromemoria 2006:16a

Behörigheten mellan riket och landskapet Åland gällande jordbrukets olika stödformer
JSM arbetsgruppspromemoria 2006:2