FI SV EN

 

Skärgårdspolitiken

 

Skärgårdslagen ålägger staten och kommunerna att trygga näringarna, trafikförbindelserna, tjänsterna och miljön i skärgården. Skärgården omfattar förutom öar som saknar fast vägförbindelse även öar med fast vägförbindelse samt andra skärgårdspräglade områden som splittrats av vattendrag.

Skärgårdslagen ålägger alla myndigheter att beakta skärgårdens specialställning i sin verksamhet. Skärgårdskommunerna och kommuner med skärgårdsdelar får bl.a. skärgårdstillägg i kommunernas statsandelar för att trygga basservicen. Skärgårdslagen har också haft effekt på utvecklandet av skärgårdstrafiken, skärgårdsområdenas ställning som stödområde och EU:s målområde samt jordbruksstöden.

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland. Regeringen tillsatte redan 1948 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1967 fick skärgårdsdelegationen en förordningsgrund och 1981 stiftades skärgårdslagen. Skärgårdsprogrammet är ett centralt redskap i skärgårdspolitiken.

 

Aktuellt:

Nationella skärgårdsprogrammet 2017 -2019

Finlands skärgårds- och insjöturism som europeisk attraktion - utredning 

Inbjudan till seminariet för skärgårds-, kust- och insjöområden 5.-6-6-2107 i Jyväskylä

Skärgårdsdelegationens ordförande Hanna Kosonens inlägg 5.6.2017 i Jyväskylä

Deltagare i skärgårdsseminariet i Jyväskylä 5.-6.6.2017

 

Mer information

Jorma Leppänen, konsultativ tjänsteman 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041   förnamn.efternamn@mmm.fi