FI SV EN

Skärgårdspolitiken

 

Skärgårdslagen ålägger staten och kommunerna att trygga näringarna, trafikförbindelserna, tjänsterna och miljön i skärgården. Skärgården omfattar förutom öar som saknar fast vägförbindelse även öar med fast vägförbindelse samt andra skärgårdspräglade områden som splittrats av vattendrag.

Skärgårdslagen ålägger alla myndigheter att beakta skärgårdens specialställning i sin verksamhet. Skärgårdskommunerna och kommuner med skärgårdsdelar får bl.a. skärgårdstillägg i kommunernas statsandelar för att trygga basservicen. Skärgårdslagen har också haft effekt på utvecklandet av skärgårdstrafiken, skärgårdsområdenas ställning som stödområde och EU:s målområde samt jordbruksstöden.

Skärgårdspolitiken hör till de äldsta delarna av regionpolitiken i Finland. Regeringen tillsatte redan 1948 en kommitté med uppgift att utreda skärgårdsfrågor. År 1967 fick skärgårdsdelegationen en förordningsgrund och 1981 stiftades skärgårdslagen. Skärgårdsprogrammet är ett centralt redskap i skärgårdspolitiken.

Ny omfattande utredning om skärgårdsturism

Skärgårdsdelegationen och jord- och skogsbruksministeriet har 2016–2017 finansierat och utfört en utredning om skärgårds-, kust- och insjöturismens utveckling i Finland. Projektets syfte var att skapa en helhetsbild av utbudet, olika aktörer, marknaden, efterfrågan och utvecklingsmöjligheter samt att framföra förslag till hur verksamheten kan utvecklas.

Utredningen utfördes i samarbete med olika aktörer inom resebranschen. Hannu Komu från Onvisio och Sari Selkälä från Caprice Consulting var konsulter för projektet.

Slutrapporten överräcktes till jord- och skogsbruksminister Kimmo Tiilikainen i mars 2017.

En enkät skickades ut till 100 lokala och regionala aktörer inom branschen i november 2016, och 83 svarade, vilket ger en hög svarsprocent. Den omfattande slutrapporten innehåller separata kapitel om olika landskap.

Skärgårdsturismen huvudtemat för marknadsföringen av Finland som resmål utomlands?

I utredningen granskades inkvartering i samband med sjöar och skärgården, båttrafiken på insjöar och vid kusten, fritidsfiske och fisketurism, sommaraktiviteter som till exempel olika former av båtliv, paddling, rodd, simning och annan turism på havet och sjöar, vinteraktiviteter, turismen i nationalparker, naturskyddsområden och strövområden, kulturresor till exempel till skärgårdbyar och kyrkor, fyrar, fästningar och lotsstationer som öppnats för turister samt olika evenemang med anknytning till turismen.

Utredningen innehåller sex utvecklingsförslag varav ett är att skärgårds- och insjöturismen ska göras till huvudtema för marknadsföringen av Finland som resmål utomlands.

Aktuellt:

Finlands skärgårds- och insjöturism som europeisk attraktionsfaktor – Slutrapport för utredning om skärgårds- och insjöturismen

Mer information

Jorma Leppänen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162041