Hoppa till innehåll
Media

Mervärde för traditionella produkter med namnskydd

Syftet med EU:s namnskyddssystem är att skydda etablerade namn på livsmedel och jordbruksprodukter från missbruk och billigare imitationer. För konsumenten innebär skyddet en garanti för att produktens råmaterial och tillverkningsmetoder är kända.

I EU:s namnskyddssystem kan man skydda produktens framställning och/eller produktion inom dess traditionella geografiska område eller produktens traditionella framställningsmetod. Skyddet gäller produkter som har framställts eller producerats inom en bestämd region eller enligt en viss tillverkningsmetod i över 30 år.

Tre olika skyddssystem

 Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) avser att produkten är tillverkad, bearbetad och beredd inom ett visst geografiskt område med en känd och karaktäristisk metod. Produktens kvalitet eller dess egenskaper bygger på ett väsentligt sätt på det geografiska området, t.ex. på råvaror producerade i området.

Av finska produkter är Kitkan viisas (siklöja), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha samt Lapin Puikula (potatis) registrerade under skyddade ursprungsbeteckningar.

Skyddad geografisk beteckning (SGB) avser att produktionen av produkten och dess geografiska ursprung måste ha ett samband åtminstone i en produktions-, bearbetnings- eller beredningsfas, vilket ger produkten en speciell karaktär. Beteckningen lämpar sig på produkter som är berömda och vars beredning sker inom ett visst geografiskt område med lokala metoder. En del av råvaran kan dock importeras utanför området.

Kainuun rönttönen (bärpaj) och Puruveden muikku är skyddade med geografisk beteckning.

 Garanterad traditionell specialitet (GTS) hänvisar inte till produktens ursprung utan framhäver produktens traditionella sammansättning eller tillverkningsmetod.  Produkter registrerade under denna beteckning kan framställas var som helst i EU-området, men produkterna måste framställas enligt en registrerad tillverkningsmetod.

Sahti (hembryggt öl), kalakukko (limpa med inbakad fisk) och karjalanpiirakka (karelsk pirog) är GTS-registrerade finska produkter.

Systemet för namnskydd av jordbruksprodukter och livsmedel har gällt i EU sedan år 1993. Inom Europeiska unionen finns mer än 1 300 namnskyddade produkter. Alla skyddade produkter finns listade per produktgrupp och land i Europeiska kommissionens DOOR-program.

EU:s databas för namnskydda produkter

Landsbygdsverket ansvarar för myndighetsåtgärder vid registrering av nya namnskyddade produkter. Ytterligare information om ansökningsförfarandet finns på Landsbygdsverkets webbplats