Hyppää sisältöön
Media

EU:n nimisuojalla lisäarvoa perinteisille tuotteille

EU:n nimisuojajärjestelmä suojaa elintarvikkeita ja maataloustuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä sekä luo tuotteille lisäarvoa. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

EU:n nimisuojajärjestelmässä voi suojata joko tuotteen valmistamisen ja/ tai tuotannon sen perinteisellä maantieteellisellä alueella tai tuotteen perinteisen valmistusmenetelmän. Suojauksen voi saada sellainen tuote, jota on valmistettu tai tuotettu perinteisesti tietyllä alueella tai tietyllä valmistusmenetelmällä yli kolmenkymmenen vuoden ajan.

Kolme erilaista suojaustapaa

Suojattu alkuperänimitys (SAN) -nimisuojauksen saanut tuote on tuotettu, jalostettu ja käsitelty tunnetulla ja vahvistetulla ammattitaidolla tietyllä maantieteellisellä alueella. Tällaisen tuotteen laatu tai sen ominaisuudet johtuvat olennaisesti kyseisestä maantieteellisestä alueesta, esimerkiksi siellä tuotetusta raaka-aineesta.

Suomalaisista tuotteista alkuperämerkintänä on suojattu Kitkan viisas (muikku), Lapin Poron liha, Lapin Poron kuivaliha, Lapin Poron kylmäsavuliha sekä Lapin Puikula (peruna).

Suojattu maantieteellinen merkintä (SMM) -nimisuojauksen saaneen tuotteen tuotannon ja sen maantieteellisen alkuperän on yhdyttävä ainakin yhdessä tuotanto-, jalostus- tai käsittelyvaiheessa, joka antaa tuotteelle erityisluonnetta. Suojaus soveltuu tuotteisiin, joilla on hyvä maine ja joiden käsittely tapahtuu tietyllä maantieteellisellä alueella paikallisten menetelmien mukaan. Osa raaka-aineesta voidaan kuitenkin tuoda alueen ulkopuolelta.

Kainuun rönttönen (marjapiiras) ja Puruveden muikku ovat suojattu maantieteellisenä merkintänä.

Aito perinteinen tuote (APT) -suojauksella ei viitata tuotteen alkuperään vaan pyritään korostamaan tuotteen perinteistä koostumusta tai tuotantotapaa. Erityisluonnetodistuksen saanutta tuotenimikettä voidaan valmistaa missä tahansa EU:n alueella, mutta tuote on valmistettava rekisteröidyn valmistusmenetelmän mukaisesti.

Suomalaisista tuotteista sahti, karjalanpiirakka ja kalakukko ovat saaneet APT-suojauksen.

Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden nimisuojajärjestelmä on ollut Euroopan yhteisön laajuisena voimassa vuodesta 1993. Euroopan unionissa on rekisteröity suojattuina nimityksinä yli 1 200 tuotetta. Kaikki suojatut tuotteet löytyvät tuoteryhmittäin ja maittain Euroopan komission DOOR-ohjelmasta.

EU:n tietokanta nimisuojatuista tuotteista

Uusien nimisuojatuotteiden rekisteröintiin liittyvistä viranomaistoimista vastaa Maaseutuvirasto. Lisätietoa hakumenettelystä Maaseutuviraston internetsivuilta