Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

4Hs säckinsamlingen Rejäl Handling startar

Jord- och skogsbruksministeriet
8.5.2018 15.38
Nyhet
Säkkikeräys työllistää satoja nuoria eri puolilla Suomea.

Finlands svenska 4H, Suomen 4H-liitto och de lokala 4H-föreningarna arrangerar den traditionella säckinsamlingen Rejäl Handling. Säckinsamlingens huvudfinansiär är Yara Suomi och i insamlingen deltar även Hankkija, Lantmännen Agro, Raisioagro och Tilasiemen. Som säckinsamlingens beskyddare fungerar jord- och skogsbruksministeriets kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Jordbrukarna för säckarna till 4H-föreningarnas insamlingsplatser, som finns i så gott som varje kommun, sammanlagt cirka 250. Insamlingen är avgiftsfri för jordbrukarna. Till insamlingen mottas Yaras gödselsäckar, gödselpallarnas huvor och Hankkijas, Lantmännen Agros, Raisioagros och Tilasiemens utsädesstorsäckar.

Insamlingen sysselsätter hundratals ungdomar runt om i Finland och för många är det ett första sommarjobb. I fjol deltog 136 4H-föreningar i insamlingen. Jordbrukarna kan föra färdigt packade säckar till insamlingsplatserna eller be hjälp av 4H-ungdomar med att sortera och packa beroende på ort. Yara står för transporten av säckarna från insamlingsstället till återvinning. Efter tvätt, söndermalning och smältning används säckarna som råvara till returplastprodukter.

Säckinsamlingen har arrangerats allt sedan år 1975, sammanlagt har cirka 37 miljoner kilo plast samlats in. I fjol återvanns 656 ton plast. Cirka 70 procent av Yaras gödselsäckar som levererats till jordbruken returnerades till insamlingen.

Läs mer: Finlands svenska 4Hs webbsidor

Landsbygd Mat och jordbruk