Hoppa till innehåll
Media

83 miljoner euro till lokal utveckling av landsbygden 2021–2022

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.3.2021 11.12 | Publicerad på svenska 16.3.2021 kl. 9.47
Pressmeddelande
Leader-logo

Jord- och skogsbruksministeriet har riktat 83 miljoner euro till Leadergrupperna 2021–2022. Med de här medlen ska de lokala utvecklingsföreningarna, alltså Leadergrupperna, fortsätta med sin verksamhet, rådgivning och finansiering under de två närmaste åren. Budgetramen per Leadergrupp varierar från 530 000 euro till fyra miljoner euro.

I Finland finns 54 Leadergrupper som tillsammans omfattar alla landsbygdsområden. De ska genomföra sin lokala utvecklingsstrategi genom en mångsidig finansiering av näringar, service och utveckling av byar inom sitt eget område.

Leadergrupperna ansökte om finansiering till ett belopp av sammanlagt 86 miljoner euro. En förutsättning för ansökan var att kommunerna i verksamhetsområdet förbinder sig att stå för 20 procent av finansieringen. Kommunernas deltagande i Leaderarbetet är utmärkt. EU:s landsbygdsfond står för 42 procent av den offentliga finansieringen och staten för 38 procent. De projekt och företagsstöd som finansieras av Leadergrupperna samlar också en betydande mängd privat finansiering och volontärarbete.

Beredningen av den gemensamma jordbrukspolitiken fortsätter

Just nu pågår beredningen av EU:s budgetperiod och den nationella strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken 2023–2027. Som en del av denna helhet görs också en beredning av framtiden för Leaderverksamheten.

Jord- och skogsbruksministeriet utlyste ansökan om att bli vald till Leadergrupp för den kommande perioden den 6 april 2020. Ansökningarna till den första fasen ska lämnas in senast i slutet av maj 2021. I den andra fasen av ansökan ska Leadergrupperna bereda sina nya lokala utvecklingsstrategier. Jord- och skogsbruksministeriet godkänner Leadergrupperna för den period som börjar 2023.

  • Mer information om Leaderverksamheten finns på webbplatsen Maaseutu.fi:  maaseutu.fi
  • Information om ansökan om att bli Leadergrupp för budgetperioden 2023–2027 finns på jord- och skogsbruksministeriets webbsidor om CAP27:  mmm.fi/cap27/leader-haku

Mer information:

Laura Jänis, specialsakkunnig, tfn 02951 62090, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Administration EU och internationella frågor Landsbygd