Hoppa till innehåll
Media

Ändring av livsmedelsmarknadslagen godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.3.2023 14.31
Pressmeddelande

Den reviderade livsmedelsmarknadslagen främjar en fungerande livsmedelsmarknad och tryggar ställningen för de svagaste aktörerna i livsmedelskedjan.

Livsmedelsmarknadslagen trädde ursprungligen i kraft 2019. Syftet med lagen var att skapa tydliga spelregler för handeln och balans mellan förhandlingspositionerna i livsmedelssystemet. År 2021 kompletterades livsmedelsmarknadslagen med de bestämmelser om förbud mot otillbörliga handelsmetoder som EU-direktivet om otillbörliga handelsmetoder kräver och om tillsynen av efterlevnaden av dessa.  

Genom den proposition som i dag godkändes av statsrådet skärps bestämmelserna om tillåten betalningstid och returnering av osålda produkter. Genom propositionen förtydligas dessutom livsmedelsmarknadsombudsmannens uppgifter och verksamhet. Lagändringen träder i kraft i maj 2023.

-    Den regeringsproposition som godkändes vid statsrådets allmänna sammanträde i dag är ett steg mot en rättvisare finländsk livsmedelsmarknad. Det är dock motiverat att fortsätta granskningen i bredare omfattning, och det skulle vara bra om konkurrenslagstiftningen ses över även under följande regeringsperiod”, säger jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.

Ytterligare information:

Pertti Hakanen, specialmedarbetare, tfn 050 050 5997
Ilona Rauhanen, specialsakkunnig, tfn 0295 162 134