Hoppa till innehåll
Media

Ändringar i lagen om gårdsstöd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 23.8.2007 12.40
Pressmeddelande -

Statsrådet beslutade i dag föreslå att lagen om verkställighet av systemet med samlat gårdsstöd ändras. Enligt förslaget ska lagen ändras till den del den står i strid med EU-rådets förordning. Jord- och skogsbruksministeriet har tills vidare inte verkställt lagen till denna del. Avsikten är att republikens president överlämnar lagändringen till riksdagen på fredagen.

Statsrådet föreslår att lagens 20 § 3 och 4 mom., som enligt Europeiska kommissionen står i strid med gemenskapsrätten, slopas. EU-förordningen förutsätter att gårdsstödet riktas till aktiva jordbrukare oberoende av om de äger eller arrenderar marken.

Kommissionen har skickat en skrivelse i frågan till jord- och skogsbruksministeriet. Enligt ministeriet ska lagen ändras för att utbetalningen av stöden inte behöver senareläggas. Ändringen kräver behandling i grundlagsutskottet i vanlig lagstiftningsordning.

Statsrådets förslag innehåller därutöver vissa preciseringar i systemet med gårdsstöd.

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Jouni Lind, tfn 09-160 533 23, 050 521 33 05
regeringsrådet Esko Laurila, tfn 09-160 533 41, 040 733 62 21