Hyppää sisältöön
Media

Tilatukilakiin korjauksia

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 23.8.2007 12.40
Tiedote -

Valtioneuvosto päätti tänään esittää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamista. Laista ehdotetaan poistettavaksi ristiriita EU-neuvoston asetuksen kanssa. Maa- ja metsätalousministeriö ei ole tähän mennessä toimeenpannut lakia tältä osin. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakimuutos eduskunnan käsiteltäväksi perjantaina.

Valtioneuvosto esittää laista poistettaviksi 20. pykälän momentit 3 ja 4, jotka Euroopan komission kannan perusteella ovat yhteisön oikeuden vastaisia. EU-asetus edellyttää tilatuen kohdentamista aktiiviviljelijälle riippumatta siitä, onko hän maanomistaja tai vuokraaja.

Komissio on kirjelmöinyt asiasta maa- ja metsätalousministeriölle. Ministeriön mukaan lakia on muutettava, jottei tukien maksatuksiin tule viivästyksiä. Muutos edellyttää perustuslakivaliokunnan käsittelyä normaalilain mukaisesti.

Valtioneuvoston esitys sisältää lisäksi joitakin tarkennuksia tilatukijärjestelmään.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 1605 3323, 050 521 3305
hallitusneuvos Esko Laurila, p. (09) 1605 3341, 040 733 6221