Hoppa till innehåll
Media

Ansökan om stöd för bybutiker ska lämnas 13.3.–2.5.2023

Utgivningsdatum 8.3.2023 12.07 | Publicerad på svenska 8.3.2023 kl. 15.29
Nyhet

Butiker på landsbygden kan ansöka om stöd för bybutiker 13.3–2.5.2023. Bybutiksstödet är ett stöd som är avsett för dagligvarubutiker på landsbygden och som syftar till att främja tillgången till tjänster på landsbygden. Köpmannen kan använda bybutiksstödet till exempel för att upprätthålla tjänsteutbudet i sin butik samt göra det mångsidigare.

En butik kan få ett stöd på högst 15 000 euro per år. Stödbeloppet kan vara mindre om det finns många sökande. En butik som erbjuder butiksbilservice kan få förhöjt stöd. Stödet söks i e-tjänsten Hyrrä och beviljas av Livsmedelsverket.

Ett villkor för stödet är bland annat att butiken är belägen på landsbygden, att butiken är verksam året runt och att avståndet till närmaste andra dagligvaruhandel är minst 7,5 kilometer eller att butiken annars är svår att nå. Närmare stödvillkor och ansökningsanvisningar finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Bybutikerna erbjuder utöver dagligvarutjänsterna till exempel kontantuttags-, post-, bränsledistributions- och apotekstjänster.

Mer information om stödet och ansökningsanvisningar
Elektronisk ansökan: https://hyrra.ruokavirasto.fi

Mer information:
Livsmedelsverket: Specialsakkunnig Tommi Alanko tfn 040 679 0940
fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi
Jord- och skogsbruksministeriet: Planerare Maria McPartlin tfn 029 5162 061 
fornamn.efternamn@gov.fi