Hoppa till innehåll
Media

Arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik på detaljnivå

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.6.2012 10.02
Pressmeddelande -

Arbetet med att reformera EU:s gemensamma jordbrukspolitik går framåt med en snäv tidsplan. Kommissionens lagstiftningsförslag från oktober i fjol har behandlats i rådets arbetsgrupper upprepade gånger. Ordförandelandet Danmark har gjort nya versioner av nästan alla förslag och dialogerna är nu på en mer detaljerad nivå än tidigare.

Enligt jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen, som på fredag talade på ministeriets intressentgruppsmöte, har vi en utmanande tid framför oss inom jordbrukspolitiken. I mötet i Ständerhuset deltog närmare 100 jordbruksexperter.

Reformens viktigaste politiska förhandlingsfrågor gäller fördelning av EU:s helfinansierade direktstöd mellan medlemsstaterna, ändring av systemet med direktstöd mot regionalt enhetliga stöd i alla medlemsländer samt förgröning av direktstöden. På agendan står också avveckling av produktionskvoterna för socker, innehållet i landsbygdens utvecklingspolitik, fördelning av landsbygdsutvecklingsmedlen mellan medlemsländerna samt förenkling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

"Under Danmarks ordförandeskap har vi gjort framsteg på dessa viktiga områden i rådet och Europaparlamentet. Kommissionens omarbetade förslag går i rätt riktning, men är tills vidare otillräckliga ur Finlands perspektiv", säger Koskinen.

Enligt planerna ska den reformerade politiken börja tillämpas under år 2014. Europaparlamentet och rådet beslutar tillsammans om den gemensamma jordbrukspolitikens nya lagstiftning. Parlamentet har lämnat preliminära betänkanden om förslagen till förordningar och parlamentets medlemmar får lämna ändringsförslag till mitten av juli. Parlamentets utskott för jordbruk och landsbygdsutveckling kommer antagligen att rösta om det slutliga betänkandet först på senhösten 2012. Plenarbehandlingen sker kanske först år 2013. Rådets och parlamentets gemensamma ståndpunkt till reformen kan fastställas först därefter.

Besluten om en budgetplan 2014-2020 spelar en viktig roll inom den gemensamma jordbrukspolitiken. Förmodligen kommer beslutet om reformens slutliga innehåll att tas efter beslutet om budgetplanen. Planen diskuteras nästa gång i Europarådet i slutet av juni, men beslut är att vänta tidigast mot slutet av året.

Presentationerna på CAP-mötet kan läsas på ministeriets webbplats CAP2020 (http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/cap2020/keskustelutilaisuus8.6.2012.html / Endast på finska)

Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 16 2254
lantbruksrådet Kari Valonen, tfn 0295 16 2269