Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin har dragit upp riktlinjer om vildsvinsstammen och siktanordningar för nattskytte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 11.10.2023 10.17 | Publicerad på svenska 18.10.2023 kl. 12.10
Pressmeddelande
Villisikoja

Jord- och skogsbruksministeriets arbetsgrupp för frågor som gäller vildsvin drog vid sitt möte upp riktlinjer för åtgärder för reglering av vildsvinsstammen, genom vilka man strävar efter att minska risken för afrikansk svinpest. Arbetsgruppen anser att vildsvinsstammen bör halveras och att användning av siktanordningar för nattskytte bör tillåtas utan ansökan om dispens.

Afrikansk svinpest (ASF) har konstaterats i Sverige, vilket ökar risken för att sjukdomen också sprids till Finland. Även om vildsvinsstammen i Finland är väldigt liten jämfört med i Sverige – det finns cirka 2 500–3 000 vildsvin i Finland – är det viktigt att förbättra förutsättningarna för att minska stammen. Möjligheterna att bekämpa och utrota sjukdomen om den skulle sprida sig till Finland förbättras också av att vildsvinsstammen hålls så liten som möjligt.

Enligt arbetsgruppens riktlinjer är målet på kort sikt att fortsätta minska vildsvinsstammen, som redan är på nedgång. På medellång sikt är målet att halvera stammen. Utanför Östra Nyland och Sydöstra Finland, där det finns relativt stora koncentrationer av vildsvin, är målet att vildsvin främst ska påträffas sporadiskt, och bestånden ska inte heller tillåtas bli tätare eller permanenta.

En annan riktlinje som dragits upp av arbetsgruppen är att siktanordningar för nattskytte bör tillåtas vid jakt på vildsvin. För att siktanordningar för nattskytte ska kunna tillåtas utan dispens krävs en ändring av jaktlagen. Enligt gällande praxis är det tillåtet att använda fasta ljuskällor vid jakt, men användning av siktanordningar för nattskytte kräver dispens som beviljas av Finlands viltcentral.

– Arbetsgruppens riktlinjer är ett nödvändigt tillägg till urvalet av åtgärder för bekämpning av afrikansk svinpest. Det skulle vara ett betydande bakslag för svinköttsproduktionen i vårt land om afrikansk svinpest sprider sig till Finland. På de smittade områdena skulle det även medföra stora problem för rekreationsanvändningen och för åtgärder som vidtas inom jord- och skogsbruket, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.

– Jägarna har en avgörande roll i regleringen av stammen – det skulle vara omöjligt att vidta liknande åtgärder utan detta frivilligarbete.

I den brett sammansatta arbetsgruppen finns representanter för jord- och skogsbruksministeriet, Livsmedelsverket, Naturresursinstitutet, Finlands viltcentral, Suomen sikayrittäjät ry, Finlands Jägarförbund rf, Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry, Jord- och skogsbruksproducenternas centralförbund MTK, Sydöstra Finlands och Nylands regionala viltråd, Djurens hälsa ETT rf. Arbetsgruppens mandatperiod fortsätter till årets slut.

Mer information:

Vesa Ruusila, ordförande för arbetsgruppen för frågor som gäller vildsvin, jord- och skogsbruksministeriet, 029 516 2051, Vesa. Ruusila (at) gov.fi

Djur och växter EU och internationella frågor Mat och jordbruk Vilt