Hyppää sisältöön
Media

Villisikatyöryhmä linjasi pimeänäkötähtäimistä ja villisian kantatavoitteesta

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 11.10.2023 10.17
Tiedote
Villisikoja

Maa- ja metsätalousministeriön laajapohjainen työryhmä linjasi kokouksessaan villisikakannan säätelymahdollisuuksiin liittyvistä toimista, joilla pyritään pienentämään afrikkalaisen sikaruton riskiä. Työryhmä puolittaisi kannan koon nykyisestä tasosta ja sallisi pimeänäkölaitteiden käytön villisian metsästyksessä ilman poikkeuslupaa.

Ruotsissa todettu afrikkalaisen sikaruton (ASF) leviäminen on nostanut riskiä taudin leviämisestä myös Suomeen. Vaikka Suomen villisikakanta on Ruotsiin verrattuna hyvin pieni, noin 2500-3000, on tärkeä parantaa valmiuksia kannan pienentämiseen. Mahdollisimman pieni villisikakanta parantaa myös taudin torjumismahdollisuuksia, mikäli ASF tulisi Suomeen.

Työryhmän linjauksen mukaan lyhyellä aikavälillä tavoitteena on jatkaa jo laskussa olevan villisikakannan pienentämistä. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on kannan puolittaminen nykyisestä. Itä-Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen keskittymien ulkopuolella tavoite on, että villisikaa tavataan lähinnä satunnaisesti, eikä tihentymiä tai pysyvää kantaa päästetä muodostumaan.

Toisena linjauksena työryhmä esittää pimeänäkölaitteiden sallimista villisian metsästyksessä. Linjauksen mukainen, pimeänäkötähtäinten käytön salliminen ilman poikkeuslupaa edellyttää vielä metsästyslain muutosta. Nykyisen käytännön mukaan kiinteän valonlähteen käyttö metsästyksessä on sallittua, mutta pimeänäkötähtäinten käyttöön edellytetään Suomen riistakeskuksen myöntämä poikkeuslupa.

– Työryhmän linjaukset ovat tarpeellinen lisä afrikkalaisen sikaruton torjunnan keinovalikoimassa. Sikaruton leviäminen Suomeen olisi merkittävä takaisku niin maamme sianlihan tuotannolle kuin tartunta-alueella tehtäville maa- ja metsätalouden toimille ja virkistyskäytölle, sanoo kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

– Metsästäjien rooli kannan säätelyssä on aivan ratkaiseva, vastaavia toimia ei ilman tätä vapaaehtoistyötä olisi mitenkään mahdollista toteuttaa.

Työryhmässä ovat edustettuina maa- ja metsätalousministeriö, Ruokavirasto, Luonnonvarakeskus, Suomen riistakeskus, Suomen Sikayrittäjät ry., Suomen Metsästäjäliitto ry., Suomen Metsästäjäliiton Kymen piiri ry., MTK ry., Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan alueelliset riistaneuvostot, Eläinten Terveys ETT ry. Työryhmän toimikausi jatkuu vuoden loppuun.

Lisätiedot
Vesa Ruusila, villisikatyöryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö, 0295162051, vesa.ruusila(at)gov.fi

EU ja kansainväliset asiat Eläimet ja kasvit Riista Ruoka ja maatalous