Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

FM i mathantverk i Raseborg i oktober

Jord- och skogsbruksministeriet 25.5.2016 14.13
Pressmeddelande

År 2016 är Finland ordförande i Nordiska ministerrådet. Under tiden för ordförandeskapet ordnas det många evenemang inom matsektorn. Det största evenemanget är FM-tävlingen i mathantverk. Tävlingen som är öppen för alla nordiska deltagare går av stapeln på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs den 10 – 13 oktober 2016. Anmälningstiden till tävlingen har nu börjat.

FM-tävlingen i mathantverk ordnas tillsammans av jord- och skogsbruksministeriet och projektgruppen Kustens Mat. Jord- och skogsbruksministeriet är tävlingens huvudsakliga finansiär. Tävlingen är öppen för alla nordiska mathantverkare. Matprodukter som redan finns till försäljning och som uppfyller tävlingens produktkrav kan delta i tävlingen.

Mathantverkare är en växande yrkeskår i de nordiska länderna. Mathantverk skapar unika högkvalitativa specialprodukter som ofta återspeglar lokala mattraditioner. Produkterna tillverkas i regel av lokala råvaror som förädlas på den egna gården eller i det egna företaget. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan.

Tävlingen ordnas för att konsumenterna ska bli bekanta med mathantverket och för att snabba på branschens utveckling. Genom tävlingen vill man uppmuntra mathantverkarna i deras arbete och inspirera dem att vidareutveckla sina företag och sina produkter. 

Samtidigt med FM-tävlingen arrangerar man också många seminarier med mathantverkstema samt exkursioner till livsmedelsföretag i Västnyland. Alla intresserade är välkomna att delta i detta program. Programmet kulminerar i en festmiddag med prisutdelning i Fiskars bruk den 12 oktober.

Information om miniseminarier, exkursioner, festmiddag och inkvarteringsmöjligheter samt anmälningsanvisningar publiceras på tävlingens hemsida i juni.

FM-tävlingen har delats upp i följande produktkategorier: mejeriprodukter, charkuteriprodukter, fiskprodukter, bageriprodukter, bär- och fruktprodukter, grönsaks- och svampprodukter, kalla krydd- och matsåser, fermenterade drycker, snacks och innovativa mathantverksprodukter. Anmälningstiden är 25.5 – 26.8.2016.

Ytterligare information:
Seija Ahonen-Siivola, ansvarsperson för mattemat under ordförandeskapet, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 173, [email protected]
Ann-Louise Erlund, Yrkeshögskolan Novia, tfn 044 799 8406, [email protected] (tävlingsanvisningar)

EU och internationella frågor Mat och jordbruk Närmat