Hoppa till innehåll
Media

Arvo Kokkonen fortsätter som generaldirektör för Lantmäteriverket

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 21.2.2019 13.57
Pressmeddelande

Regeringen utnämnde i dag den 21 februari 2019 diplomingenjör Arvo Kokkonen till tjänsten som generaldirektör för Lantmäteriverket för tiden 1.9.2019 - 31.3.2024. Kokkonen har arbetat som generaldirektör sedan 2012.

Generaldirektören ansvarar för verksamhetens resultat och effektivitet. Till Lantmäteriverkets uppgifter hör att utföra lantmäteriförrättningar, producera och främja sambruk av kartmaterial, säkerställa ett kreditgivningssystem för markägande genom att upprätthålla lagfarter och inteckningar av fastigheter samt annan fastighetsinformation i sina register. Till de viktigaste uppgifterna räknas också geodataforskning och -tillämpning samt utveckling av datasystem. 

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter. Antalet anställda är sammanlagt cirka 1 630.

Så här ser Arvo Kokkonen Lantmäteriverkets framtida riktlinjer:

- Samhället väntar att Lantmäteriverket gör vissa stora ändringar i början av 2020-talet. Ändringarna handlar om att genomföra åtgärdsförslagen i redogörelsen om politiken för geografisk information och att införa ett bostadsdatasystem samt att förbättra jordbrukets lönsamhet bland annat genom ett program för utveckling av ägoregleringar såsom utredaren Karhinen har föreslagit.

- Samtidigt måste vi producera de tjänster, produkter och forskningsinsatser som hör till våra primära uppgifter på ett effektivare, mer ekonomiskt och produktivt sätt. Vi måste ständigt bedöma vår serviceförmåga och göra nödvändiga reformer i servicestrukturen. Det är en glädje att få fortsätta detta arbete med en kompetent och motiverad personal, säger Kokkonen.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 029 1910