Hyppää sisältöön
Media

Arvo Kokkonen jatkaa Maanmittauslaitoksen pääjohtajana

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 21.2.2019 13.57
Tiedote

Hallitus on nimittänyt tänään 21.2.2019 Maanmittauslaitoksen pääjohtajan virkaan diplomi-insinööri Arvo Kokkosen ajalle 1.9.2019 – 31.3.2024. Kokkonen on toiminut Maanmittauslaitoksen pääjohtajana vuodesta 2012 lähtien.

Maanmittauslaitoksen pääjohtaja vastaa Maanmittauslaitoksen toiminnan tuloksellisuudesta ja tehokkuudesta. Maanmittauslaitoksen tehtävänä on maanmittaustoimitusten tekeminen, kartta-aineistojen tuottaminen ja niiden yhteiskäytön edistäminen, maanomistuksen ja luototusjärjestelmän turvaaminen ylläpitämällä kiinteistöjen lainhuutoja ja kiinnityksiä sekä muita kiinteistöjen tietoja rekistereissään. Keskeisiä tehtäviä ovat myös paikkatiedon tutkimus ja soveltaminen sekä tietojärjestelmien kehittämistehtävät. 

Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 36 paikkakunnalla. Työntekijöitä on yhteensä noin 1630.

Tehtävässään jatkava Arvo Kokkonen linjaa Maanmittauslaitoksen tulevaisuutta seuraavasti:

- Yhteiskunta odottaa Maanmittauslaitokselta 2020-luvun alussa eräiden suurten uudistusten toimeenpanoa. Ne liittyvät eduskunnan hyväksymän paikkatietopoliittisen selonteon toimenpide-ehdotusten toteuttamiseen, huoneistotietojärjestelmän käyttöönottoon ja selvitysmies Karhisen ehdotukseen maatalouden kannattavuuden parantamiseksi mm. tilusjärjestelyjen kehittämisohjelmalla.

- Samanaikaisesti meidän tulee tuottaa perustehtäviimme kuuluvat palvelut, tuotteet ja tutkimukset tehokkaammin, taloudellisemmin ja tuottavammin. On arvioitava palvelukykyämme alati ja tehtävä tarvittavia uudistuksia palvelurakenteeseemme. On ilo saada jatkaa tätä työtä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa, korostaa Kokkonen

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 029 1910