Hoppa till innehåll
Media

Förordningen om bekämpning av sjukdomar som förekommer hos fiskar, kräftor och m

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 19.6.2008 11.34
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av djursjukdomar som förekommer hos fiskar, skaldjur och mollusker har givits idag och den träder i kraft 1.8.2008. Förordningen ansluter sig till ändringen i lagen om djursjukdomar som träder i kraft samma dag.

Genom förordningen verkställs EU:s nya lagstiftning. Dessutom ersätter förordningen många beslut och förordningar av jord- och skogsbruksministeriet vilka upphävs som obehövliga.

Förordningen innehåller föreskrifter om tillstånd för och övervakning av vattenodlings- och renseriverksamhet och allmänna hälsokrav för försäljning, plantering och transport av levande fiskar, kräftor och musslor. I förordningen ingår också begränsningar för förflyttning av fiskar, kräftor musslor eller orensad odlad fisk mellan områden tillhörande olika hälsoklasser.

Dessutom begränsas odlade fiskars och vilda fiskars och deras könscellers förflyttning från havs- och kustområden till insjöområden. På motsvarande sätt begränsas användningen av vilda fiskar som fångats på havs- och kustområden som bete vid fiske eller som foder för odlad fisk. I förordningen ingår även bestämmelser om tillvägagångssättet vid misstanke om eller konstaterande av de sjukdomar som uppräknas i förordningen och föreskrifter om uppföljnings- och bekämpningsprogram.

Lagändringen och förordningen kommer att publiceras på livsmedels- och hälsoavdelningens internetsidor under de närmaste veckorna.

Närmare uppgifter om hälsointyget för vattenodlingsanläggningar och renserier och frågor som hänger samman med ansökan samt om utbildningen publiceras under de närmaste veckorna på Livsmedelssäkerhetsverkets Eviras internetsidor.

Mer uppgifter:

Veterinäröverinspektör Riitta Rahkonen, jord- och skogsbruksministeriet,
tfn (09) 160 53280, 040 – 356 7675