Hoppa till innehåll
Media

Biogas i tanken – produktion och distribution av biogas på gårdar för fordon ska utredas

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 4.12.2017 11.15
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet ska ta fram en utredning av gårdarnas möjligheter att producera och sälja biogas som ska användas som drivmedel i trafiken. Utredningen ska särskilt ta fasta på produktion av biogas som används i trafiken och i gårdarnas arbetsmaskiner samt på objekt som använder biomassa från jordbruket och livsmedelsindustrin som råvara. Utredningen skapar en grund för ny affärsverksamhet och stärker gårdarnas roll på marknaden för biodrivmedel.

Utredningen kommer att innehålla analys av att bygga anläggningar och att producera och distribuera biogas när det gäller tillstånd, finansiering, riskbedömning och geografiskt läge.  Information om goda rutiner och flaskhalsar som förekommer i biodrivmedelprojekt skaffas fram hos företag, genomförare av utvecklingsprojekt och andra instanser inom biogasbranschen. 

– Jordbruket och livsmedelsekonomin producerar biprodukter som är dyrbara råvaror. Vi kan använda t.ex. stallgödsel och växtmassa allt effektivare vid produktion av biodrivmedel.   Utredningen ger oss viktig information om hur vi kan göra myndigheternas stöd- och tillståndsprocesser smidigare och ge fart åt affärsverksamheten som bygger på biomassa från jordbruket, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Information samlas in i synnerhet om projekt där gårdar eller sammanslutningar av gårdar spelar en stor roll och som följer principen om cirkulär ekonomi. Utredningen och förslagen till åtgärder, som arbetas fram av experten Erkki Rautio, blir klar i februari 2018.  

Utredningen kompletterar regeringens spetsprojekt för återvinning av näringsämnen som bidrar till bl.a. användningen av de restprodukter som bildas vid rötning. Det underbygger den nationella energi- och klimatstrategin som bl.a. ska förbättra användningen av biogaspotentialen i biomassa från jordbruket. Regeringen bidrar till konvertering av personbilar och traktorer till gasdrift. Ytterligare har regeringen höjt investeringsstöden för gårdarnas biogasanläggningar. Användningen av biodrivmedel växer starkt i Finland just nu och distributionsnätet blir bredare. 

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, fornamn.efternamn@mmm.fi
Veli-Pekka Reskola, överinspektör, tfn 0295 16 2193, fornamn.efternamn@mmm.fi
Erkki Rautio, utredare, tfn 040 541 2131

Bioekonomi Forskning och utveckling Jari Leppä Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat