Hyppää sisältöön
Media

Biokaasua tankkiin – Maatalouden liikennebiokaasun tuotanto ja jakelu selvitetään

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 4.12.2017 11.15
Tiedote

Maa- ja metsätalousministeriö selvittää maatilojen mahdollisuuksia toimia liikennebiokaasun tuottajina ja myyjinä. Tarkastelussa on erityisesti liikenteessä ja maatilojen työkoneissa käytettävän biokaasun tuotanto ja kohteet, joissa raaka-aineena käytetään maatalouden ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoina syntyvää biomassaa. Selvitys luo pohjaa uudelle yritystoiminnalle ja vahvistaa maatilojen roolia liikenteen biopolttoaineiden markkinoilla.

Selvityksessä analysoidaan laitoksen perustamista sekä biokaasun tuotantoa ja jakelua niin luvituksen, rahoituksen, riskienarvioinnin kuin maantieteellisen sijainnin osalta. Yrityksiltä, kehittämishankkeiden edustajilta ja muilta biokaasualan toimijoilta hankitaan tietoa hyvistä toimintatavoista ja liikennettä koskevien biokaasuhankkeiden pullonkauloista.

– Kallisarvoisia raaka-aineita syntyy maa- ja elintarviketalouden sivutuotteena, ja esimerkiksi lantaa ja kasvimassaa voimme hyödyntää entistä tehokkaammin liikennebiokaasun tuotannossa. Selvityksestä saamme tärkeää tietoa, miten viranomaisten tuki- ja lupaprosesseja voidaan sujuvoittaa ja maatalouden biomassoihin perustuvaa liiketoimintaa vauhdittaa, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Tietoa kerätään erityisesti hankkeista, joissa maatiloilla tai niiden yhteenliittymillä on merkittävä rooli ja jotka toteuttavat kiertotalouden periaatteita. Selvitys toimenpide-ehdotuksineen valmistuu helmikuussa 2018 ja sen toteuttaa asiantuntija Erkki Rautio

Selvitystyö täydentää hallituksen ravinteiden kierrätyksen kärkihanketta, jossa edistetään muun muassa biokaasutuksessa syntyvän jäännöksen käyttöä lannoitteena.  Se tukee kansallista energia- ja ilmastostrategiaa, jonka yhtenä tavoitteena on maatalouden biomassojen biokaasupotentiaalin nykyistä parempi hyödyntäminen. Hallitus edistää henkilöautojen ja traktoreiden muuttamista kaasukäyttöisiksi, ja lisäksi on nostettu maatilojen biokaasulaitosten investointitukien tasoa. Biokaasun liikennekäyttö on Suomessa voimakkaassa kasvussa ja jakeluverkko laajenee.

Lisätietoja:
Risto Lahti, ministeri Jari Lepän erityisavustaja, p. 050 565 0424, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Veli-Pekka Reskola, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2193, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Erkki Rautio, selvityksen toteuttaja, p. 040 541 2131

Biotalous Jari Leppä Luonto ja ilmasto Maaseutu Ruoka ja maatalous Tutkimus ja kehittäminen