Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Spana in veckans främmande art!

Jord- och skogsbruksministeriet
8.6.2018 13.49 | Publicerad på svenska 14.6.2018 kl. 10.53
Nyhet

I kampanjen Veckans främmande art, som inleds av jord- och skogsbruksministeriet (JSM) presenteras varje vecka till utgången av juli en aktuell främmande art och berättas vilka de effektivaste metoderna är att bekämpa just den arten. Presentationer av växterna publiceras på Facebook-sidan Vieraslajit och information om saken finns också på JSM:s och andra kampanjdeltagares konton på de sociala medierna. Alla kan delta i kampanjen genom att dela vidare dessa postningar och sätta ut egna foton på de främmande arterna antingen på Facebook-sidan Vieraslajit eller på Instagram.

Främmande arter är djur, växter och andra organismer som med människans oavsiktliga eller avsiktliga medverkan har spridit sig från sitt naturliga utbredningsområde till ett nytt område. Vissa av dessa arter klarar sig särskilt väl också på det nya området och kan orsaka skada på de ursprungliga arterna, ekosystemen, odlingsväxterna, skogsbruket och andra näringar. 

De främmande arterna kan t.ex. slå ut områdets ursprungliga arter och på så sätt göra floran och faunan i det nya bosättningsområdet mera ensidig. Utöver de ekologiska skadorna kan de också orsaka avsevärd ekonomisk, social och estetisk skada eller till och med skada på hälsan. Främmande arter som orsakar sådana klara skador bekämpas inom hela EU och de kallas invasiva främmande arter

Sommaren är en gynnsam tid för främmande växter att sprida sig

Nu pågår växtperioden och i synnerhet främmande arter sprider sig effektivt till nya områden. Utöver den förökning som beror på tillväxt, kan vinden, djur och vatten föra med sig frön från växterna till och med långa sträckor, och arterna sprids också t.ex. med jordtransport och trädgårdsavfall. 

För att förhindra spridningen och bekämpa de främmande arterna behöver vi alla samarbeta, och därför är det viktigt att öka kännedomen om arterna. 

I kampanjen Veckans främmande art, som har satts i gång av jord- och skogsbruksministeriet (JSM), presenteras varje vecka till utgången av juli en aktuell främmande art och berättas vilka de effektivaste metoderna är att bekämpa just den arten. Veckans främmande art och en presentation av den sätts ut på Facebook-sidan Vieraslajit och om saken berättas också på JSMs och andra kampanjdeltagares Twitter- och Instagram-konton.

Också du kan vara med i kampanjen!

Du kan meddela dina iakttagelser av Veckans främmande art på portalen vieraslajit.fi. Vi hoppas att du också delar vidare #viikonvieraslaji-postningar i de sociala medierna samt sätter ut bilder på främmande arter på Instagram med taggen #viikonvieraslaji. Man kan också delta på Facebook genom att sätta in sin bild i presentationens kommentarsfält. När kampanjen framskrider kommer en sammanställning av de bästa bilderna att sättas ut på Vieraslajit-kommunikationskanalerna. 

Genom att delta i kampanjen på de sociala medierna är du med i det viktiga arbete som görs för vår gemensamma miljö.

Alltså välkommen med!

De instanser som räknas upp nedan har varit med i kampanjen vecknas främmande art från första början. Förteckningen över de instanser som är med i kampanjen uppdateras vartefter det kommer in mera information om dem. 

Jord- och skogsbruksministeriet
Miljöministeriet 
Naturresursinstitutet
Finlands miljöcentral
WWF Finland

Ytterligare information vid jord- och skogsbruksministeriet: 
Aura Tuominen, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2109, [email protected]
Johanna Niemivuo-Lahti, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2259, [email protected]