Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen 2011

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 10.9.2010 8.00
Pressmeddelande -

Enligt budgetpropositionen 2011 uppgår anslaget för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde till sammanlagt 2 805,1 miljoner euro, vilket innebär en minskning på 28,4 miljoner euro (1 %) jämfört med i år. Enligt propositionen uppgår intäkterna från EU till 852,9 miljoner euro. Minskningen är 4,4 miljoner euro.

För jordbruk reserveras 2 153,979 miljoner euro (77 %) av anslaget. Minskningen är 33,748 miljoner euro. Nästa år ska anslaget för jordbrukets miljöstöd ökas med ca 10 miljoner euro till följd av de nya åtgärder som reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, den s.k. hälsokontrollen, medför. Anslagsminskningen beror på att det behövs mindre medel för landsbygdsnäringarnas räntestöd, avträdelsestöd och -ersättning. I den kompletterande budgetpropositionen senare i höst avgörs frågan om medtagande av de arealer som inte är stödberättigande inom systemet med kompensationsbidrag och miljöstöd i stödsystemet.

För skogsbruk avsätts 179,916 miljoner euro (6 %), dvs. 4,814 miljoner euro mindre. Detta beror i regel på återhämtningsåtgärderna som har tidigarelagt utgifterna (åtgärderna vidtogs år 2010 i stället för 2011). I detta skede innehåller budgetpropositionen inte anslag för energistöd för klenvirke. Stödet tas in i den kompletterande propositionen senare i höst.

Landsbygdsutveckling får 166,393 miljoner euro (6 %), vilket innebär en ökning på 20,710 miljoner euro. Ökningen beror på att utbetalningarna inom programmet för utveckling av landsbygden i det finländska fastlandet framskrider.

För fiskeri-, vilt- och rennäring reserveras 65,030 miljoner euro (2 %), dvs. 1,210 miljoner euro mer än tidigare. Målet är att inrätta Finlands viltcentral och ansluta Jägarnas centralorganisation och jaktvårdsdistrikten till centralen. På detta sätt vill man effektivisera administrationen och stärka kundorienteringen. Enligt förslaget ska jaktvårdsavgiften höjas med två euro. Medlen för ersättningar för skador av rovdjur ökar med 1,5 miljoner euro.

Infrastruktur för fastigheter och rumslig information upptar 64,638 miljoner euro (2 %) av anslaget. Detta innebär en minskning på 1,213 miljoner euro.

Livsmedelssäkerhet och kvalitet får 52,343 miljoner euro (2 %). Ökningen är 1,668 miljoner euro.

För vattenförvaltning avsätts 28,853 miljoner euro (1 %), vilket innebär en minskning på 3,540 miljoner euro. Orsaken är återhämtningsåtgärderna som har tidigarelagt utgifterna (åtgärderna utfördes år 2010 istället för 2011).

För administration reserveras 93,987 miljoner euro (3 %). Anslaget minskas med 8,632 miljoner euro, vilket närmast beror på att jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentrals tjänster blir avgiftsbelagda.

Produktivitetsprogrammet minskar personalen inom förvaltningsområdet med 203 årsverken (3,8 %). Anslaget minskar i motsvarande mån med 5,492 miljoner euro.

Förvaltningsområdets personalkvot är 5 170 årsverken. Enligt statens produktivitetsprogram ska jord- och skogsbruksministeriet minska personalen inom ministeriets förvaltningsområde med 652 årsverken fram till år 2011. I statens ämbetsverk och institutioner är minskningen 592 och inom skogsförvaltningens statsunderstödsorganisationer 60 årsverken. Allt som allt är minskningen är 10 procent jämfört med år 2005.

I statens regionförvaltning arbetar ytterligare ett antal anställda som hör till ministeriets förvaltningsområde (1 000 årsverken). Anslaget för dessa har reserverats under arbets- och näringsministeriets och finansministeriets huvudtitlar.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
statssekreterare Minna-Mari Kaila, tfn 040 775 6060
ekonomidirektör Hannele Laihonen, tfn 09 160 52181

Sirkka-Liisa Anttila