Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion talousarvioesitys 2011: Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Maa- ja metsätalousministeriö
10.9.2010 8.00
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriön pääluokan määrärahat ensi vuonna ovat yhteensä 2 805,1 miljoonaa euroa, missä on vähennystä 28,4 miljoonaa euroa (1 %) tämän vuoden talousarvioon verrattuna. Tulot EU:lta ovat vuoden 2011 esityksessä 852,9 miljoonaa euroa. Vähennystä on 4,4 miljoonaa euroa.

Maatalouden osuus määrärahoista on 2 153,979 miljoonaa euroa (77 %). Vähennystä on 33,748 miljoonaa euroa. Ensi vuonna maatalouden ympäristötukimäärärahat kasvavat noin 10 miljoonalla eurolla EU:n yhteisen maatalouspolitiikan edellisen uudistuksen eli ns. terveystarkastuksen uusien toimenpiteiden johdosta. Maatalouden pääluokan supistuminen aiheutuu maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukeen ja luopumistukeen ja -korvaukseen käytettävien määrärahojen tarpeen vähenemisestä. Myöhemmin syksyllä annettavassa täydentävässä esityksessä sovitaan lfa- ja ympäristötukikelvottomien alojen pääsystä tuen piiriin.

Metsätalouden osuus määrärahoista on 179,916 miljoonaa euroa (6 %). Vähennystä on 4,814 miljoonaa euroa. Määrärahojen vähennys johtuu pääasiassa elvytystoimenpiteistä, jotka aikaistivat menoja vuodelta 2011 vuodelle 2010. Talousarvioesitys ei tässä vaiheessa sisällä määrärahoja pienpuun energiatukeen. Ne sisällytetään myöhemmin syksyllä annettavaan täydentävään esitykseen.

Maaseudun kehittämisen osuus on 166,393 miljoonaa euroa (6 %). Määrärahat kasvavat 20,710 miljoonalla eurolla. Maaseudun kehittämiseen käytettävissä olevien määrärahojen kasvu johtuu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maksatusten edistymisestä.

Kala-, riista- ja porotalouden osuus määrärahoista on 65,030 miljoonaa euroa (2 %). Lisäys on 1,210 miljoonaa euroa. Tavoitteena on perustaa Suomen riistakeskus sekä yhdistää metsästäjäin keskusjärjestö ja riistanhoitopiirit siihen. Tällä tehostetaan hallintoa ja vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä. Riistanhoitomaksua esitetään nostettavaksi kahdella eurolla. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvauksiin varatut varat kasvavat 1,5 miljoonaa euroa.

Kiinteistö- ja paikkatietoinfrastruktuurin osuus määrärahoista on 64,638 miljoonaa euroa (2 %). Määrärahat vähenevät 1,213 miljoonaa euroa.

Elintarvikkeiden turvallisuuteen ja laatuun kohdistetaan 52,343 miljoonaa euroa (2 %). Lisäystä on 1,668 miljoonaa euroa.

Vesitalouden osuus määrärahoista on 28,853 miljoonaa euroa (1 %). Vähennystä on 3,540 miljoonaa euroa. Määrärahan väheneminen johtuu elvytystoimenpiteistä, jotka aikaistivat menoja vuodelta 2011 vuodelle 2010.

Hallinnon osuus määrärahoista on 93,987 miljoonaa euroa (3 %). Vähennystä on 8,632 miljoonaa euroa. Määrärahojen taso laskee lähinnä siksi, että Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen palvelut muutetaan maksullisiksi.

Henkilöstö hallinnonalalla vähenee tuottavuusohjelman johdosta 203 henkilötyövuodella (3,8 prosentilla) ja vastaavasti määrärahoista vähennetään 5,492 miljoonaa euroa.

Hallinnonalan henkilöstökiintiö on 5 170 henkilötyövuotta. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan osuus valtion tuottavuusohjelman henkilöstövähennyksistä vuoteen 2011 mennessä on 652 henkilötyövuotta. Valtion virastoissa ja laitoksissa vähennystä on 592 henkilötyövuotta ja metsähallinnon valtionapuorganisaatioissa 60. Kaikkiaan vähennys on yli 10 prosenttia vuoden 2005 tasosta.

Lisäksi hallinnonalan tehtävissä on valtion aluehallinnossa noin 1 000 henkilötyövuotta vastaava henkilöstö. Niitä vastaavat määrärahat ovat työ- ja elinkeinoministeriön ja valtiovarainministeriön pääluokissa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Minna-Mari Kaila, p. 040 775 6060
talousjohtaja Hannele Laihonen, p. (09) 160 52181

Sirkka-Liisa Anttila