Hoppa till innehåll
Media

CAP och proteinplanen huvudteman för jordbruksministrarnas möte

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 28.1.2019 20.12 | Publicerad på svenska 29.1.2019 kl. 14.20
Pressmeddelande

Bland annat reformen av jordbrukspolitiken och proteinplanen var på agendan när jordbruksministrarna samlades i Bryssel den 28 januari för ett första möte under Rumäniens ordförandeskap. Vid ministermötet företräddes Finland av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Rumänien som sköter ordförandeskapet under den första halvan av 2019 lade fram ett arbetsprogram för den pågående perioden. En central helhet under Rumäniens ordförandeskap är reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Diskussionen om CAP fokuserade på ett koncept för att genomföra förordningen om en strategisk plan för CAP samt på vinfrågorna i marknadsordningsförordningen. Finland biföll förslaget till det nya genomförandekonceptet och övergången mot en mer resultatbaserad jordbrukspolitik. Det återstår dock arbete för att den nya politiken ska bli enklare och lättare att genomföra.

Ministrarna diskuterade också Sloveniens uttalande som gäller medlen för landsbygdsutvecklingen. Uttalandet har undertecknats av 18 medlemsländer, även av Finland.

Medlen för landsbygdsutvecklingen ska hållas så nära den nuvarande nivån som möjligt för att vi kan uppfylla de ökande kraven, såsom miljö- och klimatmålen. Inom den föreslagna budgetramen ska man enligt min mening överväga omfördelning av medlen med fokus på landsbygdsutvecklingen, påpekade minister Jari Leppä.

Vidare behandlade rådet kommissionens växtproteinplan. Ministrarna betonade vikten av frågan. Enligt Finland ska proteinplanen också ta hänsyn till bland annat gräsmarker och olika industriella biprodukter vid sidan av de konventionella växtproteinkällorna. Ett produktionskopplat stöd för proteingrödor är enligt Finland ett nyttigt instrument även i den nya gemensamma jordbrukspolitiken. 

Minister Leppä och Frankrikes jordbruksminister Didier Guillaume ledde också en debatt mellan ministrar från flera medlemsländer om rovdjurspolitiken. Deltagarna var ense om att rovdjurspolitiken behöver flexibilitet och kom överens om att hålla kontakt och samarbeta i frågan.

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 62337, fornamn.efternamn@mmm.fi

Teppo Säkkinen, specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868, fornamn.efternamn@mmm.fi