Hyppää sisältöön
Media

CAP ja proteiinisuunnitelma maatalousministereiden kokouksen pääaiheina

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 28.1.2019 20.12
Tiedote

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui 28. tammikuuta Brysseliin Romanian puheenjohtajakauden ensimmäiseen kokoukseen keskustelemaan mm. maatalouspolitiikan uudistuksesta ja proteiinisuunnitelmasta. Suomea ministerikokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Puheenjohtajamaana vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla toimiva Romania esitteli kautensa työohjelman ministereille. Yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistus on keskeinen Romanian kaudella esillä oleva kokonaisuus.

Keskustelu CAP-uudistuksen osalta painottui CAP:n strategiasuunnitelma-asetuksen täytäntöönpanomalliin ja markkinajärjestelyasetuksen viinikysymyksiin. Suomi totesi kannattavansa esitystä uudeksi täytäntöönpanomalliksi ja siirtymistä kohti tulosperusteisempaa maatalouspolitiikkaa. Työtä on kuitenkin jatkettava, jotta uusi politiikka olisi yksinkertaisempi ja helpompi toimeenpanna.

Ministerit keskustelivat myös Slovenian valmistelemasta kannanotosta, jossa 18 jäsenmaata Suomi mukaan lukien painotti maaseudun kehittämisen rahoituksen tärkeyttä. ”Maaseudun kehittämisen varojen tulee pysyä mahdollisimman lähellä nykyistä tasoa, jotta voimme vastata lisääntyviin vaatimuksiin, kuten ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Esitetyn rahoituskehyksen sisällä on mielestäni harkittava varojen uudelleen kohdentamista maaseudun kehittämisrahoituksen hyväksi”, ministeri Jari Leppä painotti kollegoilleen.

Lisäksi ministerit keskustelivat komission valmistelemasta proteiinisuunnitelmasta. Ministerit painottivat asian tärkeyttä. Suomi nosti esiin, että proteiinisuunnitelmassa tulisi huomioida perinteisten kasviproteiinilähteiden lisäksi muun muassa nurmet ja erilaiset teollisuuden sivuvirrat. Suomi myös totesi, että tuotantosidonnainen tuki proteiinikasveille on hyödyllinen instrumentti myös tulevassa CAP:ssa. 

Neuvoston yhteydessä ministeri Leppä ja Ranskan maatalousministeri Didier Guillaume isännöivät usean jäsenmaan ministereiden keskustelua EU:n petopolitiikasta. Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että petopolitiikassa tarvitaan joustavuutta. Ministerit sopivat jatkavansa yhteydenpitoa ja yhteistyötä asiassa.

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

neuvotteleva virkamies Ahti Hirvonen, p. 02951 62337, etunimi.sukunimi@mmm.fi

erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 516 2868, etunimi.sukunimi@mmm.fi