Hoppa till innehåll
Media

CAP-reform och Mercosuravtal väckte diskussion i EU:s råd

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2019 22.01 | Publicerad på svenska 16.7.2019 kl. 17.20
Pressmeddelande

Europeiska unionens råd (jordbruk och fiske) hade måndagen den 15 juli ett långt möte i Bryssel. Vid mötet diskuterades bland annat reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP), det färska frihandelsavtalet med Mercosurländerna och den utredning om sockermarknaden som kommissionen låtit göra. Dessutom fördes livliga diskussioner om afrikansk svinpest och djurtransporter till länder utanför EU under de varma sommarmånaderna.

Rådet konstaterade att man genom den gemensamma jordbrukspolitiken effektivare bör främja miljömässig hållbarhet och bekämpningen av klimatförändringarna.

”Det är mycket viktigt att medlemsländerna förbinder sig till ambitiösa miljö- och klimatmål. Samtidig måste vi hitta metoder som gör att vi kan uppnå dessa mål på ett sätt som lämpar sig för lokala förhållanden och som samtidigt respekterar förenklingsmålet”, konstaterade Finlands jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som för första gången var ordförande för rådets möte.

”Det är viktigt att trygga tillräcklig finansiering för den gemensamma jordbrukspolitiken, minska både jordbrukarnas och myndigheternas administrativa börda och ge medlemsländerna möjlighet att beakta lokala behov. Därför gav jag den särskilda jordbrukskommittén i uppdrag att fortsätta behandlingen av ärendet. Vi återkommer till denna fråga i rådet i höst”, konstaterade Leppä.

I rådet fördes också livlig diskussion om frihandelsavtalet mellan EU och Mercosurländerna. Det nyligen ingångna avtalet är ett mycket viktigt avtal för många av EU:s exportbranscher. EU är den första stora handelspartnern som har lyckats ingå ett så här heltäckande avtal med Mercosurländerna. Många medlemsländer uttryckte oro för avtalets inverkan på marknaden för bland annat broilerkött, nötkött, honung och etanol.

”Vi är medvetna om den stora ekonomiska potential som avtalet mellan EU och Mercosurländerna innebär, och att den sträcker sig även till andra branscher utöver jordbruket. Internationella handelsavtal måste vara balanserade och ta hänsyn till sårbarheter inom de branscher som avtalen omfattar”, sade Leppä.

”Vi vill att jordbrukarna och medborgarna i EU har nytta av detta avtal samtidigt som vi sörjer för livsmedelssäkerheten och beaktar målen för hållbar utveckling”, sade Leppä.

Ministrarna förde också livlig diskussion om afrikansk svinpest. Medlemsländerna var eniga om situationens allvar och risken för att sjukdomen sprids särskilt under sommarmånaderna. Kommissionen fick beröm för hur den tagit sig an frågan. Samtidigt önskade vissa medlemsländer få stöd för de åtgärder som behövs för att bekämpa afrikansk svinpest.

”Afrikansk svinpest har spridit sig på ett mycket oroväckande sätt i Kina och även i Europa. Sjukdomens spridning kan förhindras genom effektiva och omsorgsfulla åtgärder”, konstaterade Leppä.

Kommissionären Phil Hogan berättade om kommissionens oro över djurtransporterna från EU till Nordafrika och Mellanöstern under sommarmånaderna. De levande djurens välbefinnande äventyras allvarligt under de mycket varma förhållandena. De flesta länderna instämde i oron över detta, och många uttryckte önskemål om striktare gemensam lagstiftning. De flesta länderna ansåg att djur inte bör transporteras i temperaturer över 30 grader. ”Kommissionens meddelande om denna fråga behövdes verkligen, och jag anser att det är viktigt att dessa utmaningar tas på allvar”, konstaterade Leppä.

Ministrarna diskuterade också sockermarknaden utifrån en rapport av en högnivågrupp som behandlat ämnet. ”Genom rapporten har vi fått många värdefulla rekommendationer. Förhoppningsvis blir läget på sockermarknaden lättare”, konstaterade Leppä. ”Under vårt ordförandeskap fortsätter vi bevaka läget på marknaden, och i höst får vi en uppdaterad marknadsöversikt av kommissionen.”

Ytterligare information:

Ahti Hirvonen, enhetschef, tfn +358 50 3466577

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 5162868