Hyppää sisältöön
Media

CAP-uudistus ja Mercosur-sopimus keskusteluttivat EU:n maatalousneuvostoa

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 15.7.2019 22.01
Tiedote

Euroopan unionin maatalousneuvosto piti maanantaina 15. heinäkuuta Brysselissä pitkän kokouksen , jossa käsiteltiin mm. yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta, tuoretta Mercosur-vapaakauppasopimusta sekä komission tilaamaa selvitystä sokerista. Lisäksi käytiin vilkas keskustelu afrikkalaisesta sikarutosta ja eläinkuljetuksista EU:n ulkopuolelle kuumina kesäkuukausina.

Neuvosto totesi, että yhteisellä maatalouspolitiikalla on edistettävä tehokkaammin ympäristön kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen torjuntaa.

”On erittäin tärkeää, että jäsenmaat sitoutuvat kunnianhimoisiin ympäristö- ja ilmastotavoitteisiin. Samalla meidän tulee löytää ne keinot, joilla voimme saavuttaa nämä tavoitteet paikallisiin olosuhteisiin sopivalla tavalla kunnioittaen yksinkertaistamisen tavoitetta”, totesi neuvostoa puheenjohtajana ensimmäistä kokoustaan johtanut Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

”On tärkeää turvata yhteisen maatalouspolitiikan riittävä rahoitus, vähentää sekä viljelijöiden että viranomaisten hallinnollista taakkaa ja antaa jäsenmaille mahdollisuus ottaa huomioon paikalliset tarpeet. Siksi ohjeistinkin maatalouden erityiskomitean jatkamaan asian käsittelyä. Palaamme tähän asiaan neuvostossa myöhemmin syksyllä”, Leppä totesi.

Neuvosto keskusteli myös vilkkaasti EU:n ja Mercosur-maiden välisestä vapaakauppasopimuksesta. Juuri valmistunut sopimus on monelle EU:n vientialalle erittäin merkittävä sopimus. EU on ensimmäinen iso kauppakumppani, joka on pystynyt tekemään Mercosur-maiden kanssa tällaisen kattavan sopimuksen. Monet jäsenmaat ilmaisivat huolensa sopimuksen vaikutuksesta mm. broilerinlihan, naudanlihan, hunajan ja etanolin markkinoihin.

”Olemme tietoisia EU:n ja Mercosurin sopimuksen suuresta taloudellisesta potentiaalista, joka ulottuu maatalouden lisäksi monille muillekin aloille. Kansainvälisten kauppasopimusten on oltava tasapainoisia ja otettava huomioon herkkyydet aloilla, joita sopimukset koskevat”, Leppä sanoi.

”Me haluamme, että EU:n viljelijät ja kansalaiset voivat höytyä tästä sopimuksesta niin, että samalla pidämme huolen ruokaturvallisuudesta ja kestävän kehityksen tavoitteista”, Leppä sanoi.

Ministerit kävivät myös vilkkaan keskustelun afrikkalaisesta sikarutosta. Jäsenmaat olivat yksimielisitä tilanteen vakavuudesta ja taudin leviämisriskistä juuri kesäkuukausina. Komissiota kiiteltiin asiaan paneutumisesta. Samalla eräät jäsenmaat toivoivat tukea ASF:n torjunnassa tarvittaviin toimiin.

”Afrikkalainen sikarutto on levinnyt erittäin huolestuttavalla tavalla Kiinassa ja myös Euroopassa. Taudin leviäminen voidaan estää tehokkailla ja huolellisilla toimenpiteillä”, Leppä totesi.

Komissaari Phil Hogan kertoi komission huolesta kesäkuukausien eläinkuljetuksissa EU:sta Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän maihin. Elävien eläinten hyvinvointi vaarantuu vakavasti kuumissa olosuhteissa. Useimmat maat yhtyivät huoleen ja monet toivoivat tiukempaa yhteistä lainsäädäntöä. Useimpien maiden mielestä  eläimiä ei tulisi kuljettaa yli 30 asteen lämpötiloissa. ”Komission tiedonanto tästä asiasta oli erittäin tarpeellinen ja pidän tärkeänä, että näihin haasteisiin suhtaudutaan vakavasti”, Leppä totesi.

Ministerit keskustelivat myös sokerimarkkinoista asiaa pohtineen korkean tason työryhmän raportin pohjalta. ”Raportti on antanut meille lukuisia arvokkaita suosituksia. Toivottavasti sokerimarkkinoiden tilanne helpottuu.”, Leppä totesi. ”Jatkamme  puheenjohtajakaudellamme markkinoiden tilanteen seuraamista ja saamme päivitetyn markkinakatsauksen komissiolta myöhemmin syksyllä.”

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Ahti Hirvonen, p. +358 50 3466 577

Erityisavustaja Teppo Säkkinen, p. +358 50 5162868