Hoppa till innehåll
Media

CEWP-konferensen främjade beredskapen för hantering av problem med säkerheten inom vattenförsörjning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2018 9.57
Pressmeddelande

Högnivåkonferensen China Europe Water Platform (CEWP) som främjar vattensamarbetet mellan EU och Kina, sökte lösningar på globala utmaningar kring vattenförsörjning och säkerhet. Cirkulär ekonomi, hållbar användning av naturresurser och strukturerna för finansieringsbasen inom vattensektorn lyftes upp som bärande temaområden i paneldiskussionen.

I konferensen som ordandes i Peking den 7 - 8 november deltog ministerdelegationer från EU-länder, Europeiska kommissionen och Kina.  Finlands anförande hölls av utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen

I företagsmötet vid samarbetsforumet deltog tio finländska företag inom vattensektorn. Jord- och skogsbruksministeriet företräddes vid forumet av naturresursavdelningens avdelningschef Juha Niemelä

- Att öka samarbetet mellan aktörerna inom vattensektorn och fördjupa partnerskapet mellan EU och Kina står i centrum när det gäller vattenförsörjning, säkerhet och en hållbar användning av naturresurser, säger chefen för internationellt vattensamarbete Seppo Rekolainen som också leder det europeiska sekretariatet för CEWP.

Finland är under åren 2018 - 2019 samarbetsforumets ledande EU-land. Under denna period siktar samarbetet på att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. CEWP-nätverkets syfte är att utveckla politisk dialog, forskning och affärsverksamhet mellan kontinenterna.

Den internationella vattenpolitiken samt företags- och innovationsfrågorna diskuterades denna vecka även på den internationella importmässan China International Import Expo (CIIE) i Shanghai. Finland deltog i mässan med en egen utställningspaviljong med över 20 företag. 

CIIE var en av Kinas viktigaste politiska evenemang i år med sammanlagt 480 000 registrerade deltagare, av vilka 220 000 var utländska.

Ytterligare information:

Seppo Rekolainen, chef för internationellt vattensamarbete, tfn 0295 16 2086, seppo.rekolainen@mmm.fi

Anne-Mari Virolainen EU och internationella frågor Vatten