Hoppa till innehåll
Media

Vattenbruket i Östersjön i förändring: ökad produktion, minskad belastning

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.10.2011 10.26
Pressmeddelande -

Det är möjligt att utöka produktionen av odlad fisk påtagligt om planeringen av produktionsanläggningarnas lokalisering sker genom att man sammanjämkar målen för miljön och vattenbruksnäringen. På samma gång minskar också verksamhetens miljökonsekvenser. Denna åsikt delas av många experter som diskuterade metoder för att utveckla vattenbruket på en internationell konferens i Ständerhuset i Helsingfors den 4 -5 oktober 2011.

Konferensen ordnades av Nordiska ministerrådet, jord- och skogsbruksministeriet och Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. Europa är allt mer beroende av importerad fisk. I Finland har utvecklingen gått ännu snabbare. För bara 20 år sedan var närmare två tredje delar av den fisk vi konsumerade av inhemskt ursprung, i dag endast en fjärde del. Enligt experterna kan den ökade efterfrågan på fisk mötas genom en hållbar utökad vattenbruksproduktion.

Vattenbrukets framtida starka grund bygger på fyra hörnstenar: ekologisk effektivitet, ekonomisk lönsamhet, kollektiv acceptans och näringens dragkraft. Ett nytt sett att se på branschens utveckling säkerställer produktionens ekologiska hållbarhet och skapar förutsättningar för lönsamhet. En konkret metod är produktionens lokaliseringsstyrning som hjälper att definiera de områden som lämpar sig för vattenbruk och där en större produktion orsakar mindre skada.

Det största problemet för Östersjön är näringsbelastning. Vattenbruket är endast en liten del av problemet, men i framtiden kan det vara ett sätt att förbättra Östersjöns status. Fiske är en effektiv metod att avlägsna näringsämnen, men all fångad fisk kan inte användas som livsmedel. I stället kan denna fisk användas som råvara i t.ex. fiskfoder. Användningen av östersjöfoder i fiskodling ger ädelfisk till matbordet och reducerar samtidigt näringsämnen i havet.

I samband med konferensen hålls 6.10.2011 ett separat möte som handlar om fiskodling i anläggningar med cirkulerande vatten. Den här nya produktionstekniken sparar vatten och näringsämnen. Den tekniska utvecklingen öppnar hela tiden nya möjligheter. I Finland tillämpas denna teknik på odling av bl.a. stör, sik och gös.

Aquaculture Forum: http://www.rktl.fi/english/economics_and_society/aquaculture_forum/

Mer information:
forskningschef Riitta Rahkonen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 040 153 77 62
forskningschef Asmo Honkanen, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, tfn 040 529 36 99
konsultativa tjänstemannen Orian Bondestam, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 392 011