Hoppa till innehåll
Media

Den finska markanvändningssektorns klimatarbete ges synlighet vid klimatkonferensen COP27

Utgivningsdatum 8.11.2022 11.50
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar tre sidoevenemang i samarbete med Nordiska ministerrådet under klimatmötet i Egypten. De ordnas den 10 och 12 november. Vid evenemangen berättas det om klimatåtgärdspaketet Fånga kolet och forskning om hur man kan minska växthusgasutsläppen från torvmark. Diskussionerna sänds också på webben.

”Vid klimatkonferensen COP27 i Egypten fokuseras det på genomförandet av Parisavtalet. Markanvändningssektorns klimatåtgärdspaket Fånga kolet är ett fint konkret exempel på statligt understött klimatarbete. De projekt som finansierats i samband med det har redan gett resultat som väckt internationellt intresse och praktisk erfarenhet av lösningar som ger svar på frågor kring hållbar användning av torvmark”, säger Anna Salminen, som är ledande sakkunnig vid jord- och skogsbruksministeriet och med i den finländska delegation som deltar i förhandlingarna.

Utöver paketet Fånga kolet samordnar Salminen förberedelserna i Europeiska unionens temagrupp för jordbruk och markanvändning (IG AFOLU) och dess arbete vid klimatförhandlingarna om jordbruket (Koronivia Joint Work on Agriculture).

”Torvmarkerna är det största kolförrådet på jordytan, så de åtgärder för utsläppsminskning som gäller torvmarker har stor inverkan både för oss i Finland och på global nivå. Därför vill vi särskilt lyfta fram åtgärder och forskning med fokus på torvmarker vid våra sidoevenemang", säger Salminen.

Lördagen den 12 november kl. 16.30–17 ordnas i nordiska paviljongen en diskussion mellan fyra forskare som jobbar med Fånga kolet-projekt. Diskussionen handlar om förändring av livsmedelssystemen med fokus på en klimatsäker användning av torvmarker. Forskardoktorn Jarno Tuominen vid Åbo universitet håller ett inledande anförande om möjligheter till puffning (nudging) som verktyg för klimatsmarta val. Hanna Kekkonen och Hem Raj Bhattarai, forskare vid Naturresursinstitutet, samt Annalea Lohila, biträdande professor vid Meteorologiska institutet, diskuterar lösningar för att begränsa utsläppen från och öka kolsänkorna i torvmarker. Efter diskussionen ordnar jord- och skogsbruksministeriet och Nordiska ministerrådet en workshop där man fördjupar sig i framtidens klimatsmarta livsmedelssystem.

”Nordiska ministerrådet är en naturlig samarbetspartner för Finland och det känns fint att vi får möjlighet att presentera det finländska klimatarbetet för en internationell publik vid COP27-konferensen just i deras paviljong”, säger Johanna Vanhatalo, specialsakkunnig och ansvarig för COP27-programmet vid jord- och skogsbruksministeriet.

Torsdagen den 10 november kl. 14.30–15.40 ordnar jord- och skogsbruksministeriet och Nordiska miljöfinansieringsbolaget NEFCO en paneldiskussion med fokus på nya klimatlösningar inom markanvändningssektorn som har genomförts på landsbygden i Norden och i Afrika. Jord- och skogsbruksministeriets representant vid paneldiskussionen är ledande sakkunnig Lotta Heikkonen.

”Jag kommer bland annat att berätta om hur landsbygden beaktas i det finländska klimatarbetet inom markanvändningssektorn. Vid diskussionen funderar vi på om vårt exempel kan vara till nytta även i länder på södra halvklotet”, säger Heikkonen.

”Vid klimatmötet följer jag också diskussioner om jord- och skogsbruk på ett allmänt plan. Jag väntar med intresse på till exempel hur Parisavtalets artikel 6 om internationella marknadsmekanismer utvecklas. Det har stor betydelse också för främjandet av en nationell marknad för koldioxid”, säger Heikkonen.

Läs mer om jord- och skogsbruksministeriets sidoevenemang

Se diskussionerna direkt på webben på Nordiska ministerrådets webbplats

Målet med klimatåtgärdspaketet Fånga kolet, som samordnas av jord- och skogsbruksministeriet, är att förbättra kompetensen och kunskapsunderlaget inom markanvändningssektorns klimatarbete samt att hjälpa lantbruksproducenter, skogsägare och andra aktörer som beslutar om markanvändningen att utveckla och införa nya klimatsäkra verksamhetssätt. Mer information om helheten och information om projekt som redan fått finansiering finns på mmm.fi/sv/markanvandningssektorns-klimatplan

 

Ytterligare information

Anna Salminen
ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
anna.salminen@gov.fi
+358 29 516 2002

Lotta Heikkonen
ledande sakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
lotta.heikkonen@gov.fi
+358 295 162 074

Johanna Vanhatalo
specialsakkunnig, jord- och skogsbruksministeriet
johanna.vanhatalo@gov.fi
+358 295 162 177
 

På vår webbplats

Klimatlösningar inom markanvändningssektorn

EU och internationella frågor Forskning och utveckling Klimatförändring Landsbygd Mat och jordbruk Natur och klimat Naturresurser Skogar Vatten