Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås ändringar i fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna på grund av coronavirusläget

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 2.10.2020 14.38 | Publicerad på svenska 5.10.2020 kl. 15.25
Pressmeddelande
Metsämaisema.

Det föreslås ändringar i jord- och skogsbruksministeriets förordning om fördelningsgrunderna för statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna på grund av coronapandemin. Enligt förslaget ska det allmänna understödet fördelas på basis av de sammanräknade uppgifterna om verksamheten under de två år som föregår utbetalningsåret. Målet är att förordningen ska träda i kraft den 1 januari 2021.

Av statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna fördelas 35 procent i förhållande till medlemsantalet och 65 procent i förhållande till olika prestationer som beskriver verksamheten. Coronapandemin har förhindrat jaktvårdsföreningarnas verksamhet och anordnandet av olika tillställningar sedan våren 2020, vilket kan leda till oväntade förändringar i fördelningen av statsunderstödet till jaktvårdsföreningarna 2021.


I nuläget fördelas det allmänna understödet till jaktvårdsföreningarna på basis av uppgifterna om verksamheten under året före utbetalningsåret, men enligt förslaget ska fördelningsgrunderna ändras så att det allmänna understödet fördelas på basis av de sammanräknade uppgifterna om verksamheten under de två år som föregår utbetalningsåret. Syftet är att förhindra oväntat stora variationer i det allmänna understödet bland annat med tanke på att coronavirusläget sedan våren 2020 har hindrat jaktvårdsföreningarna från att ordna utbildningar.


Understöd som fördelas på basis av prestationer som beskriver verksamheten infördes stegvis från och med 2018, och de har aktiverat jaktvårdsföreningarna att ordna utbildningar och jaktövervakningen på ett betydligt mer heltäckande sätt än tidigare. Ändringen av förordningen ger jaktvårdsföreningarna tid att anpassa och utveckla sin verksamhet på det sätt som förebyggandet av coronapandemin förutsätter.

Ytterligare information:


Janne Pitkänen, specialsakkunnig, tfn +358 295 162 338, janne.pitkanen@mmm.fi
 

Vilt