Hoppa till innehåll
Media

Direktionen för Finlands skogscentral tillsattes

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 22.12.2011 13.15
Pressmeddelande -

Jord- och skogsbruksministeriet har i dag tillsatt följande personer till ledamöter samt deras personliga suppleanter (inom parentes) i Finlands skogscentrals (som börjar sin verksamhet 1.1.2012) direktion för mandatperioden 1.1.2012–31.12.2015:

Företrädare för staten (jord-och skogsbruksministeriet)

överdirektör Leena Tenhola, Landsbygdsverket
(överdirektör Pentti Lähteenoja, jord- och skogsbruksministeriet)

Företrädare för staten (arbets-och näringsministeriet)

överdirektör Kaj Suomela, Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral
(strategisk direktör Sixten Sunabacka, arbets- och näringsministeriet)

Företrädare för skogsägarna

skogsdirektör Juha Hakkarainen, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.f.
(skogsexpert Lea Jylhä, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK r.f.. )

viceordförande Jaana Korpi, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
(ordförande Jaakko Temmes, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry)

Företrädare för företags- och utvecklingsverksamheten

verkställande direktör Minna Lappalainen, Fixteri oy
(utvecklingsdirektör Pentti Kurki, Logica oy)

Företrädare för landskapsförbunden

landskapsdirektör Pentti Hyttinen, Norra Karelens landskapsförbund
(landskapsdirektör Asko Peltola, Södra Österbottens förbund )

Företrädare för skogsindustrin

direktör Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
(naturexpert Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry)

verkställande direktör Kai Merivuori, Suomen Sahat ry
(styrelsens ordförande Juha Junnikkala, Suomen Sahat ry)

Företrädare för personalen (enheten för offentliga tjänster)

Skogsrådgivare Heikki Nivala, Finlands skogscentral Lapplands regionenhet
(Föredragande Yrjö Niskanen, Finlands skogscentral Södra Savolax regionenhet )

Företrädare för personalen (affärsverksamhetsenheten)

Projektchef Jouni Partanen, Finlands skogscentral affärsverksamhetsenhet
(Utvecklingschef Timo Makkonen, Finlands skogscentral affärsverksamhetsenhet)

Överdirektör Leena Tenhola tillsattes till direktionens ordförande samt skogsdirektör Juha Hakkarainen till viceordförande. Företrädare för de huvudsakligen svenskspråkiga områdena i direktionen är överdirektör Kaj Suomela.

Mera information från jord- och skogsbruksministeriet:
överdirektör Juha Ojala, tfn 050 413 55 15
konsultativa tjänstemannen Leena Arpiainen, tfn 0400 938 368