Hyppää sisältöön
Media

Suomen metsäkeskuksen ja Tapion johtokunnat asetettu

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2011 13.15
Tiedote -

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään nimittänyt 1.1.2012 toimintansa aloittavan Suomen metsäkeskuksen johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (suluissa) 1.1.2012–31.12.2015 väliseksi toimikaudeksi seuraavat henkilöt:

Valtion edustajana (maa- ja metsätalousministeriö)

ylijohtaja Leena Tenhola, Maaseutuvirasto
(ylijohtaja Pentti Lähteenoja, Maa- ja metsätalousministeriö)

Valtion edustajana (työ- ja elinkeinoministeriö)

ylijohtaja Kaj Suomela, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
(strateginen johtaja Sixten Sunabacka, Työ- ja elinkeinoministeriö)

Metsänomistajien edustajina

metsäjohtaja Juha Hakkarainen, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.
(metsäasiantuntija Lea Jylhä, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y. )

varapuheenjohtaja Jaana Korpi, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry
(puheenjohtaja Jaakko Temmes, Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry)

Yritys- ja kehittämistoiminnan edustajana

toimitusjohtaja Minna Lappalainen, Fixteri oy
(kehittämisjohtaja Pentti Kurki, Logica oy)

Maakunnan liiton edustajana

maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
(maakuntajohtaja Asko Peltola, Etelä-Pohjanmaan liitto )

Metsäteollisuuden edustajina

johtaja Tomi Salo, Metsäteollisuus ry
(luontoasiantuntija Suvi Raivio, Metsäteollisuus ry)

toimitusjohtaja Kai Merivuori, Suomen Sahat ry
(hallituksen puheenjohtaja Juha Junnikkala, Suomen Sahat ry)

Henkilöstön edustajana (julkisen palvelun yksikkö)

Metsäneuvoja Heikki Nivala, Suomen metsäkeskus Lapin alueyksikkö
(esittelijä Yrjö Niskanen, Suomen metsäkeskus Etelä-Savon alueyksikkö )

Henkilöstön edustajana (liiketoiminta- yksikkö)

Projektipäällikkö Jouni Partanen, Suomen metsäkeskus liiketoimintayksikkö
(Kehityspäällikkö Timo Makkonen, Suomen metsäkeskus liiketoimintayksikkö)

Johtokunnan puheenjohtajana toimii ylijohtaja Leena Tenhola sekä varapuheenjohtajana metsäjohtaja Juha Hakkarainen. Pääasiallisesti ruotsinkielisiä alueita johtokunnassa edustaa ylijohtaja Kaj Suomela.

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion johtokunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen (suluissa) 1.1.2012–31.12.2014 väliseksi toimikaudeksi on nimitetty seuraavat henkilöt:

Valtion edustajana (maa- ja metsätalousministeriö)

apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa, Maa- ja metsätalousministeriö
(yksikön päällikkö, metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, Maa- ja metsätalousministeriö)

Metsänomistajien edustajana

toiminnanjohtaja Antti Sahi, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK r.y.
(metsätalousyrittäjä Annukka Kimmo)

Organisaatioiden kehittämistoiminnan edustajana

KTM, MBA Anne Ilola
(Kehittämisjohtaja Tiina Tuurnala, Liikennevirasto)

Suomen metsäkeskuksen edustajana

agrologi Johannes Leppänen
(johtaja Jorma Vierula, Suomen metsäkeskus, Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö)

Metsäalan yritystoiminnan edustajana

varatoimitusjohtaja Simo Jaakkola Koneyrittäjien liitto ry
(varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja Timo Tolppa, Koneyrittäjien liitto ry)

Metsäteollisuuden edustajana

metsäsasiantuntija Anu Islander, Metsäteollisuus ry
(toimitusjohtaja Jyri Nenonen, Kinnaskoski oy)

Henkilöstön edustajana

Metsätalouden laatuasiantuntija Risto Ranta, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio
(Johtava lakimies Anna-Liisa Louko, Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio)

Johtokunnan puheenjohtajana toimii KTM MBA Anne Ilola sekä varapuheenjohtajana apulaisosastopäällikkö Liisa Saarenmaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylijohtaja Juha Ojala, puh. 050 413 55 15
neuvotteleva virkamies Leena Arpiainen, puh. 0400 938 368