Hoppa till innehåll
Media

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Det finländska livsmedelssystemets styrkor tål att jämföras

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 26.10.2021 11.12 | Publicerad på svenska 27.10.2021 kl. 15.58
Nyhet
Vastuullisuus on suomalaisen ruokajärjestelmän ruokaetu

Livsmedelsbranschens diskussionsforum Gemensamt matbord som i år sammanträdde för femte gången, ser att ansvarsfullhet är en gemensam konkurrensfördel för vårt livsmedelssystem. Det ger också stora ekonomiska möjligheter.

Livsmedelssystemets styrkor är ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa styrkor borde komma till bättre användning i synnerhet när det gäller att utveckla livsmedelsexporten eftersom betydelsen av ansvarsfullt producerade livsmedel ökar kraftigt över hela världen.

Livsmedelstryggheten som är resultat av samarbete utvecklas tillsammans

I fjol tog Finland första plats i världen när det gäller livsmedelstrygghet och i år toppade Finland landsjämförelsen i fråga om hållbar utveckling. FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling är omfattande helheter och de flesta av dem handlar om mat. Finlands roll som föregångare bygger bland annat på matkedjans gemensamma riktlinjer, skolmatssystemet, en hög utbildningsnivå och innovationer som vår kompetens skapar.

- Inget land kommer att uppnå målen för hållbar utveckling utan hållbara livsmedelssystem. Vi är på god väg med detta, men vi måste givetvis också göra ändringar i livsmedelssystemet. Vårt särdrag är samarbete, vars betydelse inte heller här kan framhävas för mycket, säger Kaisa Karttunen som är programdirektör för E2 Forskning och medlem i diskussionsforumet Gemensamt matbord.

Ekoodlaren Tommi Hasu som också är en av medlemmarna i diskussionsforumet tänker i samma banor som Karttunen:

- Experternas arbete bär frukt och resultaten är ingen överraskning. Primärproduktionen håller hög kvalitet på grund av goda produktionssätt. Det är självklart att vi kontinuerligt tar särskild hänsyn till miljön och djurens välbefinnande. Våra livsmedel är rena och spårbarheten och ansvarsfullheten inom hela livsmedelskedjan hör till världstoppen. Dessa goda resultat måste vi kunna dra nytta av betydligt bättre än nu.

Vår livsmedelsexport är en underutnyttjad möjlighet

Enligt diskussionsforumet har vi inte insett livsmedelsexportens möjligheter fullständigt. För att få mer uppskattning för våra livsmedel och för att kunna bidra till exporten är det viktigt att livsmedelssystemet berättar om våra goda produktionssätt, matens renhet och säkerhet och systemets transparens och spårbarhet. Utöver informationen måste vi satsa på marknadsföring och försäljning.

Den bild som man utomlands får av finländsk mat grundar sig på kunskap, men också på känslor eftersom vi måste väcka genklang hos konsumenterna. Företagens egna framsteg och berättelser sätter fart på exporten.

- Det är viktigt att vi förstår hur vi genom samarbete under flera årtionden har byggt en bra framtid. Vår roll som föregångare inom livsmedelstrygghet och förespråkare för ansvarsfull verksamhet ger en stark och trovärdig grund att ta ett ordentligt språng som tar vår livsmedelsexport på en helt ny nivå, säger Reijo Karhinen som är diskussionsforumets ordförande.

- Finlands ställning som livsmedelsexportör beror slutligen till stor del på industrins konkurrenskraft. Det ligger i hela livsmedelssystemets intresse att Finland är ett attraktivt investeringsobjekt också för livsmedelsindustrin.

Ytterligare information:

Reijo Karhinen, ordförande, rt.karhinen(at)gmail.com

Förfrågningar om intervjuer:

Taina Saahko, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter, och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Diskussionsforumet har tillsatts för denna regeringsperiod.

Mat och jordbruk