Hoppa till innehåll
Media

Diskussionsforumet Gemensamt matbord: Finland har utmärkta möjligheter att öka livsmedelsexporten

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2021 13.50 | Publicerad på svenska 14.1.2022 kl. 12.36
Nyhet
Kuvituskuva, tarjottimella jota kantaa ruokajärjestelmän henkilöt on runsaasti vihanneksia. Drone kuljettaa isoa mansikkaa.

Diskussionsforumet har beslutat starta en utredning ”Hur tredubbla livsmedelsexporten?” Anne Berner har utsetts till utredare, och arbetsrapporten blir klar i februari 2022.

Det exportfrämjande arbetet och tidigare utredningar och riktlinjer för att främja livsmedelsexporten beaktas i utredningsarbetet. Forumet vill nu få fram konkreta åtgärder för att det gemensamma målet om en tredubbelt större export ska uppnås. Utredaren Anne Berner ska undersöka hur företagen ser på sin exportpotential och hur de bäst kan dra nytta av potentialen för att uppnå målet.

- Vi vill blicka framåt, mot tillväxt. Livsmedelssystemets globala förändringar ger Finland en möjlighet till ny framgång. Ansvarsfullheten som genomsyrar hela vårt livsmedelssystem är vår konkurrensfördel tillsammans med den höga kvaliteten. För att åstadkomma något nytt måste vi våga ta djärva initiativ och vara beredda att förnya oss, säger Reijo Karhinen, diskussionsforumets ordförande.

Enligt Karhinen har Anne Berner såväl bred erfarenhet av affärsverksamheten som ovanligt omfattande nationella och internationella nätverk. Berner har också en möjlighet att se på livsmedelssystemet utifrån.

- Mat är en nödvändighet och dess efterfrågan fortsätter att öka. Smaken är också avgörande. Våra livsmedelsprodukter och -tjänster har alla förutsättningar att nå framgång på marknaden med konkurrens om vi utöver kvalitet också satsar på övergripande utformning och samarbete, påpekar Berner.

Livsmedelsexporten skapar i bästa fall nya innovationer, idéer, pionjärskap och produktutveckling.  Dessa behövs för att det finländska livsmedelssystemet ska kunna bli mångsidigare. Nya modiga och ambitiösa handlingssätt och nyhetsprodukter ger mera pengar och skapar större lönsamhet i vår livsmedelskedja.

Livsmedelsbranschens ekonomiska framgång förbättrar hela samhällets välfärd även i form av nya arbetstillfällen. I EU är livsmedelsbranschen enormt stor när man ser på antalet arbetsplatser och det värde som den medför. EU är världens största livsmedelsexportör. Som en aktör på EU:s inre marknad har Finland utmärkta möjligheter att öka livsmedelsexporten.

Utredningen Hur tredubbla livsmedelsexporten som är en del av diskussionsforumets verksamhet inleddes i december. Rapporten blir klar i februari 2022.

- Vi tror att alla parter som värnar om framgång och välfärd i vårt samhälle är intresserade av de konkreta åtgärder som arbetet ger i resultat. Jag hoppas att Anne Berners utredningsarbete ger både innehållsmässiga resultat och en möjlighet och inspiration till en bred samhällelig debatt om livsmedelsexporten som en del av vår ekonomiska välfärd, säger Reijo Karhinen.

Ytterligare information:

Reijo Karhinen, ordförande, rt.karhinen(at)gmail.com 

Förfrågningar om intervju med diskussionsforumets medlemmar och utredaren Anne Berner: Taina Saahko, kommunikationsexpert, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 535 6646, taina.saahko(at)gov.fi

Arbetet i diskussionsforumet Gemensamt matbord baserar sig på regeringsprogrammet. Målet är att höja uppskattningen av den finländska maten och matkulturen och ge den finländska maten en tydligare profil både i Finland och utomlands samt att bevaka hela kedjans gemensamma intresse. Ett ytterligare mål är att identifiera det nuvarande livsmedelssystemets smärtpunkter, och dra upp riktlinjer för en mer balanserad verksamhet för att alla parter ska ha möjlighet att klara sig och nå framgång. Diskussionsforumet har tillsatts för denna regeringsperiod.

Mat och jordbruk