Hoppa till innehåll
Media

Du som är specialist inom hållbart jordbruk och landsbygdsutveckling, är du intresserad av en karriär vid Europeiska kommissionen?

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2021 14.13 | Publicerad på svenska 22.2.2021 kl. 15.36
Nyhet

Europeiska kommissionen ordnar ett uttagningsprov för att rekrytera specialister inom jordbruk och landsbygdsutveckling för ett brett spann av uppgifter vid kommissionen. Välkommen att delta i ett infomöte som Finlands EU-representation i Bryssel och jord- och skogsbruksministeriet ordnar den 25 februari 2021!

Som en ny specialist får du arbeta med olika uppgifter som gäller bland annat att ta fram ny lagstiftning, genomföra gällande lagstiftning och pågående program samt medverka i förvaltningen. Du kommer huvudsakligen att arbeta vid Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling i Bryssel (DG Agri). Lönegraden är AD 6. Till dina arbetsuppgifter hör också att förhandla fram och/eller övervaka handelsavtal, göra ekonomiska analyser och ta fram underlag för politiken. 

Du får också delta i utvärderingen av resultaten av de åtgärder som GD Agri ansvarar för och i utvärderingen av det mervärde dessa medför för EU samt företräda GD Agri i arbetsgrupper inom kommissionen och i EU-kommittéer, andra EU-institutioner och internationella organisationer.

Du förväntas ha en högskoleexamen som omfattar minst tre års studier inom jordbruksvetenskap, följt av minst tre års yrkeserfarenhet på området. Du som har en högskoleexamen som omfattar minst tre års studier i ett annat ämne kan också söka om du har minst sex års yrkeserfarenhet på området.

Du måste också vara EU-medborgare och ha fördjupade kunskaper i ett av EU:s 24 officiella språk (till exempel svenska eller finska) och tillräckliga kunskaper i antingen engelska eller franska.

Rekryteringen sker genom ett separat uttagningsprov. Den uttagningsprocess som testar din lämplighet sker i flera faser, men jord- och skogsbruksministeriet hjälper dig med processen.

- Var inte rädd för processen, även om den är längre än våra rekryteringsprocesser. Uttagningsprovet ger dig en möjlighet att bli rekryterad som specialist vid kommissionen och se verksamheten på första parkett samt att påverka den centrala EU-lagstiftningen inom jordbrukssektorn, säger Sanna-Helena Fallenius, specialsakkunnig i EU-samordning vid jord- och skogsbruksministeriet, som uppmuntrar finländska specialister att djärvt anmäla sig till uttagningen.

Ansökningstid:

Ansökningstiden går ut den 9 mars 2021.

Blev du intresserad? Läs mera om kraven redan nu. 

Mer information om uttagningsprovet och anmälan till uttagningen (EPSO)

Infomöte om anmälan till EU-kommissionens uttagningsprov för specialister (jordbruk och landsbygdsutveckling, skogar)

Infomöte om anmälan till EU-kommissionens uttagningsprov för specialister (jordbruk och landsbygdsutveckling, skogar)

25.2.2021 kl. 9.00–12.30

Öppet möte, ingen anmälning. 

På mötet har du möjlighet att ställa frågor via en chat. Du kan också skicka in frågor på förhand till FI-PR-EU-recruitments@formin.fi

Mötet ordnas via Teams. 

Delta i informationsmötet (öppnar webbläsaren)

Program

  • Att arbeta med jordbruksfrågor vid kommissionen, Taru Haapaniemi, Program Manager, Europeiska kommissionens generaldirektorat för jordbruk och landsbygdsutveckling
  • Att anmäla sig till uttagningen och ha framgång i provet,  Mikael Kekkonen, specialsakkunnig, Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen (EUE)
  • Frågor och svar

Mer information om uttagningsprovet och anmälan till uttagningen (EPSO)
 

EU och internationella frågor