Hoppa till innehåll
Media

Närmare 400 utlåtanden om förslaget till lag om djurens välbefinnande

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 1.3.2018 10.55 | Publicerad på svenska 1.3.2018 kl. 14.52
Pressmeddelande

Remisstiden för förslaget till lag om djurens välbefinnande löpte ut i går den 28 februari. Under remisstiden som pågick i närmare tio veckor lämnades in ungefär 380 utlåtanden. Alla utlåtanden, som ska behandlas av jord- och skogsbruksministeriet, kommer att ligga till underlag för lagförslagets slutliga utformning.

Kommentarerna om lagen behandlas under våren och en sammanfattning ges ut efter behandlingen. Avsikten är att lagen överlämnas till riksdagen för behandling i augusti.

- Lagförslaget har fått stor uppmärksamhet och väckt brett intresse, vilket är ju en bra sak. Det stora antalet utlåtanden visar att djurens välbefinnande är också samhälleligt en viktig sak. Vi vill tacka alla som lämnat in utlåtanden eftersom det är bara med hjälp av kommentarerna som vi kan finslipa och utforma förslaget på bästa möjliga sätt, säger Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef på jord- och skogsbruksministeriet. 

Frågor som allra klarast tycks ha lyfts fram i kommentarerna gäller djurens tillgång till dricksvatten, tillgodoseendet av produktionsdjurens beteendemässiga behov samt obligatorisk identifikationsmärkning och registrering av hundar och katter. Bland annat dessa frågor kommer att behandlas under den fortsatta beredningen av lagen. Styrgruppen diskuterade de här frågorna redan när lagförslaget togs fram.

Lagen avses träda i kraft 2020.

Mera information:                           
Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295  16 2439

Tiina Pullola, veterinäröverinspektör, tfn  0295 16 2108

Djur och växter