Hoppa till innehåll
Media

Ekologiskt odlad areal 20 procent senast år 2020

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 30.3.2012 7.12
Pressmeddelande -

Ministeriet vill öka den ekologiska arealen avsevärt. Ministeriet presenterade i dag riktlinjerna för regeringens program för utveckling av den ekologiska branschen samt en färsk utredning om verktygen för detta arbete. Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen tänker ta riktlinjerna upp till behandling i regeringen inom den närmaste framtiden.

Jyrki Katainens regering har åtagit sig att genomföra ett utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen. Programmet ska bidra till en ökad och mångsidigare produktion enligt efterfrågan samt utveckling av hela livsmedelskedjan för ekologisk mat. I utvecklingsarbetet ligger fokusen på bl.a. att göra den ekologiska husdjursproduktionen mer lockande och öka andelen ekologisk mat i de offentliga upphandlingarna. Flera europeiska länder har kraftigt satsat på ekologisk mat i de offentliga upphandlingarna.

Man vill öka och effektivisera produktionen, förädlingen, marknadsföringen och exporten av inhemska ekologiska produkter. För att uppnå ett mer diversifierat utbud och höja konsumtionen av ekologiska produkter, har man målet att öka den ekologiska arealen upp till 20 procent senast år 2020.

I dag uppgår den ekologiska arealen till åtta procent, dvs. 184 000 hektar. Andelen ekologiska produkter av detaljhandelns livsmedelsförsäljning är 1,3 procent och av de professionella kökens råvaror omkring en halv procent. Efterfrågan på ekologiska produkter och användningen av ekologiska råvaror i massbespisningen går starkt uppåt.

"Redan nu främjas den ekologiska produktionen med över 37 miljoner euro i form av stöd, rådgivning och projekt. På företagarnas utbildning satsas också stort. Regeringen skapar förutsättningar för tillväxten och tror på att hela kedjan samverkar. Det är nyckeln till framgång när det gäller att höja produktionen och konsumtionen", säger minister Koskinen.

Jord- och skogsbruksministeriet föreslår ett tjugotal åtgärder som bidrar till tillväxten, till exempel genom att effektivisera utbildningen och rådgivningen och stödja branschens investeringar tillsammans med näringen. I programmet för utveckling av Fastlandsfinland 2014-20 skapas ett separat stödsystem för ekologisk växtodling och husdjursproduktion. Ekologisk produktion är också ett av de prioriterade områdena när det gäller projektansökan.

Riktlinjerna för regeringens utvecklingsprogram och utveckling av den ekologiska branschen kommer från flera utredningar. I dag publicerades ProLuomu ry:s rapport som innehåller förslag till utveckling av branschen. Rapporten presenterar 11 flaskhalsar som handlar om hur liten branschen är och hur trögt den reagerar på efterfrågan, hur bristande informationen och informationsförmedlingen är inom branschen samt hur osäker branschen är om konsumenternas vilja att betala för ekologiska produkter.

"Den största utmaningen gäller efterfrågan och utbudet. I detta arbete sökte vi efter aspekter som gör att efterfrågan och utbudet inte möts. Bättre samordning och effektivare samarbete är nyckelorden", konstaterar ProLuomu ry:s verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila.

Mer information från jord- och skogsbruksministeriet:
specialmedarbetare Tiina Rytilä, tfn 09 160 53302
verksamhetsledare Marja-Riitta Kottila, tfn 040 5819 252