Hyppää sisältöön
Media

20 prosenttia luomuun vuoteen 2020 mennessä

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 30.3.2012 7.12
Tiedote -

Luomualan reipas kasvu on maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena. Ministeriö julkisti tänään suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaa varten sekä tuoreen selvityksen luomualan kehittämiskeinoista. Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen aikoo viedä ministeriön linjaukset hallituksen käsittelyyn lähitulevaisuudessa.

Jyrki Kataisen hallitus on sitoutunut toteuttamaan luomualan kehittämisohjelman, jonka avulla kotimaista luonnonmukaista tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi sekä kehitetään koko luomuruokaketjua. Kehittämisessä painotetaan luomukotieläintuotannon houkuttelevuutta ja kasvatetaan luomuruoan osuutta julkisista hankinnoista Suomessa. Monissa Euroopan maissa on voimakkaasti ohjattu joukkoruokailun julkisia hankintoja kohti luomua.

Kotimaisten luomutuotteiden tuotantoa, jalostusta, markkinointia ja vientiä halutaan kasvattaa ja tehostaa. Luomuelintarvikkeiden tarjonnan monipuolistamisen ja luomun kulutuksen kasvun mahdollistamiseksi tavoitellaan luomupeltoalan kasvua 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä peltopinta-alasta on luomuviljelyssä kahdeksan prosenttia eli 184 000 hehtaaria. Luomutuotteiden osuus vähittäiskaupan elintarvikemyynnistä on 1,3 prosenttia ja ammattikeittiöiden raaka-aineista arviolta puoli prosenttia. Luomutuotteiden kysyntä sekä luomuraaka-aineiden käyttäminen joukkoruokailussa ovat vahvassa kasvussa.

"Jo nyt luomua edistetään tukien, neuvonnan ja hankerahan keinoin yli 37 miljoonalla eurolla. Myös yrittäjien koulutukseen satsataan vahvasti. Hallitus luo edellytyksiä luomun kasvulle ja uskoo siihen, että koko luomuketju pelaa yhteen. Se on luomun tuotannon ja kulutuksen kasvun onnistumisen avain", ministeri Koskinen sanoo.

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa toistakymmentä toimenpidettä, joilla luomun kasvua tuetaan. Muun muassa koulutuksen ja neuvonnan tehostamisella sekä alan investointien tukemisella haetaan yhdessä elinkeinon kanssa kasvua. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan vuosille 2014-20 luodaan erillinen tuki luomukasvinviljelylle ja kotieläintuotannolle. Hankehauissa luomu säilyy yhtenä painopistealueena.

Suuntaviivoja hallituksen luomuohjelmaan ja luomualan kehittämiseen on saatu useista selvityksistä. Tänään julkistettiin luomualan toimijat yhdistävän ProLuomu ry:n tekemä suunnitelma, jossa on kehittämisehdotuksia luomualalle. Suunnitelmassa on eritelty 11 pullonkaulaa, jotka liittyvät luomualan pienuuteen ja hitauteen reagoida kysyntään, puutteelliseen tietoon ja tiedonkulkuun alan sisällä sekä epävarmuuteen kuluttajien maksuhalukkuudesta.

"Luomun suurin haaste on kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Tässä raportissa haettiin niitä asioita, jotka ovat tämän kohtaamisen tiellä. Luomualan kehittämistoimien avainsanoja ovat parempi koordinointi ja tehokkaampi yhteistyö", toteaa ProLuomu ry:n toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. (09) 160 53302
toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, puh. 040 5819 252