Hoppa till innehåll
Media

Riksdagen fick lagförslag som effektiverar resenärsinformationen om djursjukdomar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 5.12.2018 15.30 | Publicerad på svenska 7.12.2018 kl. 13.48
Pressmeddelande

Statsrådet har i dag till riksdagen överlämnat en regeringsproposition om ändring av lagen om djursjukdomar. Syftet med lagen är att effektivera informerandet för att afrikansk svinpest och andra allvarliga djursjukdomar inte ska spridas via presenter som resenärer har med sig eller småpaket som privatpersoner sänder och som innehåller livsmedel eller andra produkter med animaliskt ursprung.

Informerandet ska gälla trafiken mellan EU-medlemsstaterna. Aktörer som bedriver passagerartrafik, hamnoperatörer för passagerartrafik och flygplatsoperatörer, researrangörer och aktörer som bedriver postverksamhet ska vara skyldiga att informera. Eftersom olika djursjukdomar sprids på olika sätt och djursjukdomssituationen varierar, ska det genom en separat förordning av statsrådet bestämmas om vilka djursjukdomar och vilka aktörsgrupper informeringsskyldigheten gäller vid varje enskilt tillfälle.

I denna fas är syftet att begränsa förpliktelsen att informera till att gälla afrikansk svinpest. Bestämmelser om motsvarande krav gällande livsmedel som införs till EU finns redan i EU-förordningen (EG) Nr 206/2009.

– Afrikansk svinpest sprids oroväckande snabbt i Europa. Eftersom det inte finns något vaccin mot sjukdomen, är det av avgörande betydelse att genom effektivt informerande förhindra att sjukdomen kommer in i landet, konstaterar biträdande avdelningschef Taina Aaltonen på jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä påminner om att spridningen av afrikansk svinpest till Finland skulle medföra betydande ekonomiska förluster för näringen och exporten.

– Vidare skulle bekämpningen av sjukdomen inne i landet medföra betydande kostnader och försvåra medborgarnas vardag.  Genom ändringen av lagen eftersträvas att resenärerna ska få information om förbjuden införsel via olika kanaler och att sjukdomens ankomst till landet ännu ska kunna avvärjas, säger Leppä.

– Detta lagförslag är ett viktigt steg i den serie av åtgärder genom vilka vi aktivt försöker förhindra att den afrikanska svinpesten kommer till Finland. Arbetet vid ministeriet fortsätter målmedvetet, betonar Leppä.

Ytterligare information hos jord- och skogsbruksministeriet:

Taina Aaltonen, biträdande avdelningschef, tfn 0295 16 439,

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424,