Hyppää sisältöön
Media

Eläintautien matkustajatiedotusta tehostava lakiesitys eduskunnalle

maa- ja metsätalousministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 15.30
Tiedote

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle hallituksen esityksen eläintautilain muuttamisesta. Lain tarkoituksena on tehostaa tiedottamista, jotta afrikkalainen sikarutto tai muu vakava eläintauti ei leviäisi matkustajien eläinperäisiä elintarvikkeita tai muita tuotteita sisältävien tuliaisten tai yksityishenkilöiden lähettämien pienten pakettien mukana.

Tiedottaminen koskisi EU:n jäsenvaltioiden välistä liikennettä. Velvollisuus tiedottamiseen olisi matkustajaliikenteen harjoittajilla, matkustajasataman- ja lentoasemanpitäjillä, matkanjärjestäjillä ja postitoiminnan harjoittajilla. Koska eri eläintaudit leviävät eri tavoin ja eläintautitilanne vaihtelee, erillisellä valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siitä, mitä eläintauteja ja mitä toimijaryhmiä tiedonjakamisvelvollisuus kulloinkin koskee.

Tässä vaiheessa tiedottamista koskeva velvoite on tarkoitus rajata koskemaan afrikkalaista sikaruttoa. EU:n ulkopuolelta tuotavia elintarvikkeita koskevista vastaavista vaatimuksista on jo aiemmin säädetty EU-asetuksella (EY) N:o 206/2009).

- Afrikkalainen sikarutto leviää Euroopassa huolestuttavasti. Koska tautia vastaan ei ole rokotetta, taudin maahantulon ehkäisy tehokkaan tiedottamisen avulla on ratkaisevassa asemassa, toteaa apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä muistuttaa, että afrikkalaisen sikaruton leviäminen Suomeen aiheuttaisi merkittäviä taloudellisia tappioita elinkeinolle ja viennille.

- Lisäksi taudin torjunta maamme sisällä aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia ja vaikeuttaisi kansalaisten arkea.  Lakimuutoksella pyritään varmistamaan, että matkailijat saisivat tiedon kielletystä tuonnista eri kanavien kautta ja taudin maahantulo voitaisiin vielä torjua, Leppä sanoo.

- Tämä lakiehdotus on merkittävä askel siinä toimenpiteiden sarjassa, jolla pyrimme aktiivisesti estämään afrikkalaisen sikaruton tulon Suomeen. Määrätietoinen työ ministeriössä jatkuu, Leppä painottaa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

apulaisosastopäällikkö Taina Aaltonen p. 0295 16 2439

erityisavustaja Risto Lahti p. 050 565 0424