Hoppa till innehåll
Media

En lösning i sikte för utbetalningen av bidrag för nötkreatur

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2022 8.23 | Publicerad på svenska 11.10.2022 kl. 12.22
Pressmeddelande

Bidragen för mjölkkor och nötkreatur, som finansieras helt av EU, förändrades betydligt i år. Finland blev tvunget att ändra stödsystemet för ett år på grund av tolkningarna av lagstiftningen inom EU. Det nya stödsystemet har gjort stödvillkoren mer komplicerade och hotat att rubba de vedertagna betalningstidtabellerna betydligt.  

”Genom tätt samarbete mellan ministeriet och Livsmedelsverket har man hittat sätt för att kunna betala en del av bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur redan i år. Andelen är något mindre än tidigare år, vilket huvudsakligen beror på att beräkningsperioden ändrats”, konstaterar jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen.
 
Jord- och skogsbruksministeriet ber nu om remissyttranden om en förordningsändring som gör det möjligt att delvis betala ut stöd redan under 2022, samtidigt som reglerna för EU-finansieringen iakttas.

”De stigande kostnaderna är en stor prövning för jordbruket just nu. Att jordbruksproduktionen fortgår utan störningar är nödvändigt för samhället. En senareläggning av betalningarna helt och hållet till nästa år skulle ha gått emot jordbrukarnas berättigade förväntningar på att den sedvanliga betalningsrytmen fortsätter, eftersom informationen om ändringen kom relativt sent”, konstaterar Kurvinen.
 
Enligt det utkast till förordning som nu sänds på remiss ska cirka 40 procent av det totala beloppet på 80 miljoner euro betalas av bidraget för mjölkkor och bidraget för nötkreatur. Tidigare har betalningsandelen varit något över 70 procent.
 
I Finland stöds husdjurshållningen i huvudsak med nationella medel, och i de stöden har det inte skett några förändringar. Bidragen för mjölkkor, nötkreatur samt får och getter i södra Finland betalas med EU-medel, eftersom det redan i anslutningsfördraget avtalades om att södra och norra Finland ska ses som separata jordbruksområden. Därför finns det stora skillnader mellan stödsystemen inom Finland.
 
De exakta stödnivåerna för djurbidragen preciseras under slutet av året, när stödkalkylerna ger mer exakt information om djurantalet. 

Mer information:

Pertti Hakanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 0295 162 322
 


 

Antti Kurvinen Mat och jordbruk