Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

En renskadenämnd tillsatt för första gången

Jord- och skogsbruksministeriet
4.6.2021 15.21 | Publicerad på svenska 7.6.2021 kl. 12.03
Pressmeddelande

Jord- och skogsbruksministeriet har tillsatt en renskadenämnd för en mandatperiod som löper ut den 2 juni 2025. Nämnden är ett oberoende sakkunnigorgan som ministeriet tillsätter för fyra år i sänder. Nämn-dens medlemmar arbetar i bisyssla under tjänsteansvar.

Till ordförande utsågs tingsdomaren Ahti Kontturi och till vice ordförande Rauno Kuha. Nämndens övriga medlemmar är sametingets andra ordförande Leo Aikio, landsbygdssekreterare Markku Heikkilä, prodeka-nus Ilari Hovila, forskaren Juha Joona, projektchef Juha Järvenpää och borgmästaren Harri Peltola.

Nämnden tillsattes nu för första gången. Nämnden ger på begäran sakkunnigutlåtanden om skador som renar misstänks ha orsakat på odlingar, plantskolor och gårdar samt om renbeteslagets lagstadgade skyl-dighet att bygga gärden. Nämnden ger också medlingstjänster för parterna i tvister som rör skador och byggande av gärden. 

De nuvarande kommunspecifika värderingsnämnderna slopas. 

Mer information: 

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 516 2868, fornamn.efternamn(at)tem.fi

Jukka Mirvo, äldre regeringssekreterare, 0295 16 2468, jukka.mirvo(at)mmm.fi
 

Djur och växter