Hoppa till innehåll
Media

Energiplanerarna redo för jakten på energibesparingar på gårdarna

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 25.3.2010 8.57
Pressmeddelande -

De första gårdarna har redan anmält sig till energiprogrammet för gårdsenheterna. Det frivilliga programmet är öppet för alla gårdar som bedriver jordbruk eller trädgårdsproduktion. De gårdar som ansluter sig till programmet får tillgång till olika tjänster med vilka gården kan effektivisera sin energianvändning och öka användningen och produktionen av förnybar energi. När energiräkningen blir mindre, ökar även gårdarnas lönsamhet. Motsvarande frivilliga energieffektivitetsavtal i andra sektorer inom näringslivet och samhället har gett goda resultat.

En av programmets viktigaste tjänster är Gårdens energiplan, där en planerare som är förtrogen med energifrågor inom jordbruket tillsammans med odlaren går igenom möjligheterna att spara energi och öka användningen av bioenergi på gården. För de stödberättigade kostnaderna för uppgörandet av planen betalas 85 procent statsunderstöd. Ansökningen av stöd har inletts på NTM-centralerna.

Det finns över 40 godkända energiplanerare runt om i Finland. Planerarna har fördjupat sig i energifrågor inom jordbruket på särskilda orienterande utbildningar. Den senaste utbildningen, som var svenskspråkig, ordnades i Seinäjoki denna vecka. En förteckning över de godkända planerarna och deras verksamhetsområden finns på Landsbygdsverkets webbplats.

Under de första månaderna som programmet har varit i verksamhet har även de övriga tjänsterna för gårdarna utvecklats vidare. De gårdar som ansluter sig till programmet får av programmets operatör Motiva Oy ett informationspaket, som bl.a. innehåller detaljerade instruktioner om hur man på egen hand kan göra en energikontroll på gården. På gårdar med mindre energiförbrukning ger denna plan för egenkontroll vanligen tillräckligt med information, så att det är möjligt att fastställa de energieffektiviseringsåtgärder som kan vidtas med de tillgängliga resurserna. Större gårdar kan i sin tur använda planen som stöd då de bedömer huruvida de behöver låta göra upp en energiplan. Tjänsterna i programmet planeras bli kompletterade med en tjänst för energisyn. Denna tjänst är avsedd för gårdar med den största energiförbrukningen och är klart mer omfattande än energiplanen.

Programmets tjänster och verksamhet utvecklas även genom att man letar reda på exempel på energieffektiviseringsåtgärder inom jordbruket i andra länder. Finland och Sverige har samarbetat och kommunicerat på detta område sedan länge bl.a. genom besök och utbyte av utbildningsmaterial. Ett gott exempel på det praktiska samarbetet är att energi- och teknikrådgivaren Christer Johansson från Lantbrukarnas riksförbund i Sverige var en av utbildarna på den orienterande utbildningen för energiplanerare denna vecka.

Ytterligare information om energiprogrammet för gårdsenheterna:
överinspektör Veli-Pekka Reskola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 09 160 53396, 040 5469065
överinspektör Mari Rajaniemi, Landsbygdsverket, tfn 020 7725598, 040 7145746