Hoppa till innehåll
Media

Förslaget till nationella tilläggsstöd för mjölkgårdar i Södra Finland till EU-k

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 6.11.2014 10.03
Pressmeddelande -

Regeringen godkände i dag ett förslag till EU-kommissionen om att så fort som möjligt betala tillfälliga nationella tilläggsstöd till mjölkgårdar i Södra Finland. Med stödet lindras inkomstbortfall orsakade av att Ryssland införde importförbud av livsmedel i augusti i år. Regeringen beslutade i oktober att införa det reserverade nationella tilläggsstödet och höja det nordliga stödet för mjölkproduktion. Då det gäller införandet av nationella tilläggsstöd i Södra Finland måste dessutom kommissionen godkänna att tilläggsstödet används. Stödförslaget sänds så fort som möjligt till kommissionen för behandling och målet är att få kommissionens godkännande av förslaget före årets slut. Ryssland införde den 7 augusti 2014 ett tidsbegränsat ettårigt förbud på import av vissa livsmedel från EU, USA, Kanada, Australien och Norge. Under 2013 var värdet av Finlands livsmedelsexport ungefär 1,6 miljarder euro, av vilket exporten till Ryssland utgjorde 430 miljoner euro, dvs. drygt en fjärdedel. Av detta utgjorde andelen mjölkprodukter sammanlagt över 250 miljoner euro eller nästan 60 %. Att exporten till Ryssland avstannat pressar den inhemska producentprisnivån kraftigt. Krisen orsakar varje månad märkbara inkomstbortfall för hela mjölksektorn och direkt för mjölkproducenterna. I den andra tilläggsbudgeten för 2014 har ett anslag av engångsnatur på 19,4 miljoner euro reserverats för riktat stöd i syfte att trygga förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk. För att införa detta tilläggsanslag beslutade regeringen i slutet av oktober att höja det nordliga stödet för mjölk under resten av 2014. Höjningen innebär en ytterligare finansiering på sammanlagt drygt 6 miljoner euro för mjölkproducenterna i områdena för nordligt stöd. Stödtaket som kommissionen tidigare godkänt för det nationella stödet för Södra Finland för att stödja mjölkproduktionen har redan nåtts. Därför måste Finlands förslag som kommissionen ska ta ställning till handla om ett tillfälligt tilläggsstöd för mjölkgårdarna i Södra Finland. Stödförslaget och kommissionens beslut grundar sig på EU:s bestämmelser om statligt stöd vid naturkatastrofer eller andra exceptionella händelser. Finland föreslår nationella tilläggsstöd för mjölkgårdarna i Södra Finland med ett stödtak av engångsnatur på högst 5 miljoner euro. Då kommissionen godkänt tilläggsstödet fastställs detaljerna i tilläggsstödet, stödnivån och anslagets dimensionering. Dessutom förhandlar staten och producentorganisationerna under de närmaste veckorna om principerna för hur det vore möjligt att stödja andra gårdar i svårigheter orsakade av Rysslandskrisen, med anslag från tilläggsbudgeten och det nationella stödet för 2015.Ytterligare information från jord- och skogsbruksministeriet:

statssekreterare Risto Artjoki, tfn 0295 162 254

äldre regeringssekreterare Juha Vanhatalo, tfn 0295 162 347

konsultativa tjänstemannen Martti Patjas, tfn 0295 162 474
e-post: förnamn.efternamn@mmm.fi

Petteri Orpo